This campaign is now closed.Iran: Czas uznać niezależne związki zawodowe

We współpracy z IndustriALL która reprezentuje 50 milionów pracowników w 140 krajach w sektorach wydobywczym, energetycznym i produkcyjnym oraz jest siłą globalnej solidarności podejmującą walkę o lepsze warunki pracy i prawa związkowe na całym świecie.

Iran nie pozwala działać niezależnym związkom zawodowym, a działacze związkowi są często zatrzymywani, gdy bronią praw pracowniczych. LabourStart prowadził wiele kampanii w obronie uwięzionych związkowców w Iranie. Mimo to pracownicy nadal organizują strajki i protesty przeciwko złym pracodawcom, a czasem wygrywają. W ciągu ostatnich kilku lat dziesiątki tysięcy pracowników kontraktowych przy irańskich projektach naftowych i gazowych wzięło udział w falach dzikich akcji strajkowych, koordynowanych przez komitety strajkowe. Robotnicy protestują przeciwko: niebezpiecznej pracy w ekstremalnych upałach, niskim zarobkom, złym warunkom życia, nieuzasadnionym cyklom zmianowym i pośrednikom pracy, którzy błędnie deklarują składki na ubezpieczenie społeczne i gromadzą różnicę. Robotnicy ci zaczęli wygrywać, a rząd to zauważa. W zeszłym miesiącu po raz pierwszy Departament Pracy spotkał się z przedstawicielem robotników z irańskiego oddziału IndustriALL UMMI, aby wysłuchać żądań robotników. Teraz nadszedł czas, aby sformalizować ten układ poprzez uznanie niezależnych związków zawodowych za pełnoprawnych przedstawicieli pracowników i zbudowanie systemu stosunków pracy zgodnego ze światowymi standardami i konwencjami MOP. Wzywaj rząd Iranu do uznania niezależnych związków zawodowych!
Twoja wiadomość zostanie wysłana do następujących adresatów:
pr@mcls.gov.ir, info@mcls.gov.ir, infopack@irimlsa.ir, info@raisi.org, media@raisi.org, missionofiran@gmail.com