Kampanjen er avsluttet.Colombia: Få slutt på dødstruslene mot tillitsvalgte i Fresenius


I partnerskap med Public Services International – PSI, en global fagorganisasjon med mer enn 700 fagforbund som representerer 30 millioner arbeidere i 154 land, UNI Global Union, som representerer 20 millioner arbeidere i 150 land særlig innen tjenestesektoren, IndustriALL som representerer 50 millioner arbeidere i 140 land innen gruvedrift, energi og vareproduksjon og, Fresenius Global Union Alliance som omfatter mer enn 50 fagforeninger i hele verden.

Helsearbeidere anerkjennes over hele verden som helter under Covid-pandemien. Mange helsearbeidere er organisert i fagforeninger for å forhandle sikrere arbeidsforhold. Da arbeiderne i det tyske flernasjonale selskapet Fresenius i Colombia organiserte seg og begynte å forhandle, ble minst to av lederne deres utsatt for dødstrusler.

I mange år har Colombia blitt regnet som et av de farligste landene i verden for aktivister og fagforeningsmedlemmer. Myndighetene bekrefter at 145 ledere i sosiale bevegelser ble drept bare i 2021.

Når colombianske fagforeningsledere trues, tar de det alvorlig. Julian Parra og Claudia López som jobber ved Fresenius sitt datterselskap Quironsalud, har begge mottatt dødstrusler. Julian har måttet flykte fra landet.

De har begge krevd at deres tyske arbeidsgiver offentlig tar avstand fra truslene. Fresenius og Quironsalud har ignorert eller benektet gjentatte oppfordringer fra instanser i Colombia, Spania og Tyskland.

Bli med Claudia, Julian, PSI, UNI Global Union, IndustriALL og Fresenius Global Union Alliance i kravet om at Fresenius øyeblikkelig og uten betingelser tar avstand fra dødstrusler og andre trusler mot arbeiderne deres, og at selskapet setter seg ned og forhandler med deres tillitsvalgte.

Se Julians kommentarer i denne videoen
Meldingen din vil bli sendt til følgende e-postadresser:
sebastian.biedenkopf@fresenius.com, Stephan.sturm@fresenius.com, jcga@quironsalud.es, idelpon@quironsalud.es, gbartolome@quironsalud.es, jorge.henao@quironsalud.es, jorge.henao@quironsalud.es, rechumanos@clinicamedellin.com, presidenciabi@clinicadelamujer.com.co, jtalentoh@clinicadelamujer.com.co, rafael.gonzalez@imbanaco.com.co, jtrejo@imbanaco.com.co, ghumana.recepcion@imbanaco.com.co, gerencia@imbanaco.com.co, jcposada@clinicalasvegas.com, gestionhumana@clinicalasvegas.com, edgar.aldana@imbanaco.com.co