This campaign is now closed.Białoruś: Największy atak na związek zawodowy w Europie w tym stuleciu

``
In partnership with the International Trade Union Confederation, the European Trade Union Confederation, Building and Wood Worker's International, IndustriALL, International Union of Food, Agricultural, Hotel, Restaurant, Catering, Tourism, Tobacco and Allied Workers' Associations, and UNI Global Union.

19 kwietnia był czarnym dniem w historii niezależnego ruchu związkowego na Białorusi. Służba Bezpieczeństwa Państwowego (KGB) aresztowała kilkunastu działaczy związkowych, w tym prawie wszystkich przywódców związkowych. Byli wśród nich przewodniczący Kongresu Demokratycznych Związków Zawodowych (BKDP) Aleksandr Jaraszuk, wiceprezydent Siarhiej Antusewicz i szef Wolnego Białoruskiego Związku Zawodowego Mikołaj Szarak. Jeden z nich, szef Wolnego Związku Zawodowego Metalowców (SPM) Aliaksandr Bukhvostau, miał problemy z sercem i trafił do szpitala. Od dziesięcioleci niezależny ruch związkowy na Białorusi zajmuje zdecydowane stanowisko przeciwko dyktatorskiemu reżimowi Aleksandra Łukaszenki. Pomimo poważnych represji politycznych, BKDP otwarcie potępiła inwazję Rosji na Ukrainę i zażądała wycofania wojsk rosyjskich z terytorium Białorusi. Światowe związki zawodowe, MOP, Amnesty International i inne już potępiły aresztowania i wezwały do ​​zaprzestania represji wobec białoruskich związków zawodowych. Żądamy natychmiastowego uwolnienia wszystkich działaczy i zaprzestania ścigania niezależnych związków zawodowych na Białorusi.
Twoja wiadomość zostanie wysłana do następujących adresatów:
usaun@mfa.gov.by, germany@mfa.gov.by, belgium@mfa.gov.by