This campaign is now closed.Kazakstan: Frige arbetaraktivisten Erzhan Elshibayev

In partnership with the Central Asia Labour Rights Monitoring Mission; the Confederation of Independent Trade Unions of Kazakhstan (KNPRK); the Kazakhstan International Bureau for Human Rights and the Rule of Law (KIBHR).

Erzhan Elshibayev, människorättsförsvarare och arbetaraktivist i Kazakstan har suttit i fängelse i över två år nu. Han är en av arrangörerna av 2019 års möten i staden Zhanaozen för att kräva högre löner för lokala arbetare och skapande av jobb för arbetslösa. Zhanaozen är en stad i västra Kazakstan som ligger i centrum av den rikaste oljerika regionen. Ändå har arbetslösheten i staden under många år varit, och är fortfarande en av de högsta i landet. I oktober 2019 dömdes Elshibayev till fem års fängelse på förfalskade anklagelser. Aktivisten påstås ha misshandlat en okänd person flera år tidigare och orsakat kroppsskada. Människorättsförsvarare och Elshibayev själv ser dessa anklagelser som en form av förföljelse för hans offentliga verksamhet och civila aktivism. Förföljelsen av Elsjibayev fortsatte även i fängelset. Han har upprepade gånger klagat över att ha varit under press från fångvaktare. Som ett tecken på protest mot fängelseförvaltningens olagliga agerande tvingades han tillfoga sig själv skador för att påkalla allmänhetens uppmärksamhet på hans fall och hans öde. Eftersom fängelseförvaltningen tolkade dessa handlingar som "avsiktlig olydnad mot lagliga krav från kriminalvårdstjänstemän", står Elshibayev nu inför en längre tid av fängelse. Vi uppmanar er att visa solidaritet och skicka ett brev till Kazakstans president för att sätta stopp för förföljelsen av Erzhan Elshibayev, släpp honom från fängelset och fria honom från alla falska anklagelser.
Ditt meddelande skickas till följande e-postadresser:
press@prokuror.kz, press@akorda.kz, press@mfa.kz, zhumakovasholpan@gmail.com, knprkcampaign@gmail.com