Kampanjen er avsluttet.Panama: Stopp angrepene på SUNTRACS

I partnerskap med BWI (Building and Wood Workers' International), en global fagorganisasjon som samler 361 fagforbund med 12 millioner medlemmer innenfor treindustri og beslektede bransjer i 115 land

Building and Wood Workers’ International (BWI) og LabourStart oppfordrer deg til å bli med og kreve at den panamanske regjeringen respekterer organisasjonsfriheten og slutter å forfølge fagforeninger.

SUNTRACS, Single National Union of the Construction and Similar Industries of Panama, og dets ledere, blir straffet med forfølgelse, undertrykkelse og skremmende behandling av myndighetene for sin rolle i protestene som beseiret en 40-årig gruvekonsesjon for det transnasjonale selskapet First Quantum Minerals.

Utvinningspolitikken ville ha forårsaket alvorlig sosial og miljømessig skade. På grunn av protestene blir fagforeningene urettmessig anklaget for terrorisme. SUNTRACS-ledere Saúl Méndez, generalsekretær, Jaime Caballero, internasjonal sekretær, samt regionslederen Toribio García og læreren Diógenes Sánchez blir saksøkt av statsadvokaten, anklaget for å ha begått forbrytelser mot økonomisk frihet og orden til skade for det panamanske samfunnet. Videre stengte den statseide sparebanken SUNTRACS bankkontoer i en bevisst aksjon for å hindre retten til å protestere og utøve organisasjonsfrihet.

Dette er en ulovlig statlig innblanding i fagforeningsvirksomheten basert på falske anklager om terrorisme. Fagforeningsvirksomhet er ikke en forbrytelse! Fagforeninger bør ikke straffes for deres mobilisering til forsvar for sosiale og miljømessige rettigheter!

Vi krever at den panamanske regjeringen umiddelbart slutte å forfølge SUNTRACS og respektere organisasjonsfriheten!
Meldingen din vil bli sendt til følgende e-postadresser:
sgeneral@asamblea.gob.pa, mitradel@mitradel.gob.pa, rvigil@mire.gob.pa, asuntosjuridicos@mire.gob.pa