ประเทศของคุณ :สิทธิของผู้ใช้แรงงาน ไม่ได้มีไว้เพื่อขาย ยกเลิก การรับรอง ของ FSC ที่ให้กับ

In partnership with BWI (Building and Wood Workers' International), a global union federation that brings together 361 free and democratic unions, representing a total of 12 million members in the Building, Building Materials, Wood, Forestry, and Allied sectors across 115 countries. BWI's core mission is to safeguard and promote workers' rights while enhancing working and living conditions, asserting that trade union rights are inherently human rights, rooted in principles of equality, solidarity, and democracy.

สิทธิของผู้ใช้แรงงาน ไม่ได้มีไว้เพื่อขาย ยกเลิก การรับรอง ของ FSC ที่ให้กับ รัฐบาลเผด็จการทหาร เมียนมาร์

องค์กรคนงานทำไม้และงานก่อสร้างสากล ( WBI ) และ เว็ปไซท์ เลเบอร์สตาร์ท ( LabourStart ) ขอเรียนมายังท่านโดยด่วน ในที่นี้ ให้ร่วมกันกับเรา เพื่อเรียกร้อง ให้ องค์การพิทักษ์ป่าไม้ ( FSC ) กลับคำรับรอง ที่ดำเนินไปแล้วอย่างเป็นระบบ อย่างต่อเนื่อง แต่ โดยบกพร่อง จนเสมือนหนึ่งว่าจะเป็นการสนับสนุน ให้กลับมาเป็น ไม่ให้การรับรองต่อ เมียนมาร์ ที่ถูกปกครองโดยเผด็จการทหาร อีกต่อไป โดยที่ว่าถึงแม้ จะมีคนจำนวนมากกว่า 26,000 จะถูก ระบอบทหารจับกุมไป เพราะ ออกมาคัดค้าน และนักสหภาพแรงงาน ประมาณ 400 คน ถูกสังหาร รวมถึง สมาชิก 7 คนจากสหพันธ์สหภาพแรงงานในเมียนมาร์ ( CTUM ) แต่ คณะกรรมการสากลและกองเลขาธิการของ FSC ยังคงยืนยัน เลือกที่จะออกใบรับรองให้ การกระทำเช่นนี้ ที่ดูเหมือนว่าเป็นการต่อต้าน การเคลื่อนไหว ซึ่งทำอย่างเป็นอิสระและเป็นประชาธิปไตย ของสหภาพแรงงานในเมียนมาร์ นั้น ได้รับการยืนยันแล้วโดยเป็นเอกสาร รายงานการตรวจสอบจากคณะกรรมการของ ILO การตัดสินใจของ FSC ที่จะยังคงออกใบรับรองให้ ทั้งๆที่มองเห็นถึงความโหดร้ายที่เกิดขึ้นนี้ นั้น แสดงให้เราเห็นถึง ความผิดปกติ และการไม่มีความรับผิดชอบใดๆ โปรดอย่าได้ละเลย และแสดงความสมานฉันท์ของท่าน ต่อ สหภาพแรงงาน และคนทำงานในเมียนมาร์ โดยร่วมมือกับ เรา ในการเรียกร้องให้ FSC ยกเลิกในทันที ยุติระบบ ที่ให้การรับรอง ต่อเมียนมาร์ ต่อหน้าระบอบการกดขี่ ของคณะทหารในกองทัพ "สิทธิของคนทำงาน ไม่ได้มีเพื่อขาย" และมันเป็นเรื่องสำคัญสำหรับเราที่จะสามัคคีกัน ในการอุทธรณ์อย่างเร่งด่วน ในเรื่องนี้ เพื่อ ความเป็นธรรมและการปฏิบัติต่อกันอย่างเสมอภาค
ข้อความของท่านจะถูกส่งไปยังอีเมล์ต่อไปนี้ :
k.carstensen@fsc.org, p.opanga@fsc.org, r.thuo@fsc.org, m.jessel@fsc.org, s.salvador@fsc.org, z.martinez@fsc.org, c.cheng@fsc.org, s.valintine@fsc.org, e.dzus@fsc.org, p.larsson@fsc.org, m.colchester@fsc.org, l.quevedo@fsc.org, j.narakka@fsc.org, m.asante@fsc.org, c.cardenas@fsc.org, i.namikawa@fsc.org, r.thuo@fsc.org, l.fienberg@fsc.org