Sarado na ang kampanyang ito.Guatemala: Mga lider ng unyon ibinilanggo dahil sa pakikipagkasundo sa isang kolektibong kasunduan

In partnership with the National Union of Health Workers of Guatemala (SNTSG) and Public Services Internacional (PSI), a global trade union federation representing 20 million workers who deliver public services in more than 160 countries.

Ang Guatemala ay dumadaan sa isang institusyunal na krisis sa mga nakalipas na buwan na ngayon ay nagiging mas malala. Ang pamahalaan ni Jimmy Morales ay sistematikong pinalaki ang pag-uusig ng mga lider ng komunidad, aktibista, mamamahayag at mga unyonista sa kalakalan.
Si Luis Alpirez Guzmán, Pangkalahatang Kalihim ng National Union of Health Workers of Guatemala (SNTSG), at Dora Regina Ruano, mula sa parehong samahan, ay nadetensya ng halos sampung araw (17-28 ng Enero) dahil sa pakikipag-ayos at pagpirma sa isang kolektibong kasunduan sa pagitan ng unyon at ng mga awtoridad ng Ministri ng Kalusugan noong 2013.
Ang kasalukuyang gobyerno ay inakusahan ang mga ito ng 'pang-aabuso ng kapangyarihan' dahil ang ministeryo ng kalusugan ay walang sapat na pera upang magbayad ng kanilang mga obligasyon sa ilalim ng bagong kolektibong kasunduan . Sa kabila ng pagiging malaya mula sa bilangguan, ang mga lider ng unyon ay nanatili sa ilalim ng house arrest. Ang SNTSG at PSI ay naglunsad ng isang kagyat na kampanya upang hingin na bitawan agad ng gobyerno ng Guatemala ang lahat ng mga kaso laban kay Dora Regina Ruano at Luis Alpirez Guzmán at hingin ang pagtatapos ng panunupil laban sa lahat ng lider ng komunidad, aktibista, mamamahayag at mga unyonista.
Ipapadala ang mensahe mo sa mga sumusunod na email addresses:
informacion@secretariaprivada.gob.gt, llopez@vicepresidencia.gob.gt, cuervoboj@hotmail.com, rights@world-psi.org