Sarado na ang kampanyang ito.Peru: Ibalik ang mga manggagawang sinisante dahil sa paghingi ng proteksyon mula sa Covid-19

In partnership with UNI Commerce Global Union, part of UNI Global Union, a federation that represents more than 20 million workers in more than 150 countries, primarily employed in the service sector. UNI Commerce is one of the sectors of UNI Global Union that represents more than 160 trade unions and more than 4 million workers employed in retail and wholesale industry.

Nanawagan ang UNI Commerce sa mga unyon at mga manggagawa sa buong mundo na hikayatin si Falabella (isang Chilean na home retailer na multinasyunal) na ibalik ang 22 manggagawa na sinisante dahil sa paghingi ng mas mahusay na proteksyon laban sa Covid-19 sa Peru. Kasunod ng isang pansamantalang pagsasara, ang sentro ng pamamahagi ng Falabella ay kamakailan na binuksan sa Peru. Gayunpaman, ang kumpanya ay hindi gumawa ng mga kinakailangang hakbang upang maprotektahan ang mga manggagawa mula sa Covid-19. 22 manggagawa ang gumamit ng kanilang ligal na karapatang umiwas sa trabaho hanggang sa maayos na mailagay ang mga pag-iingat. Ang pagkilos na ito ay nagtulak sa kumpanya na gumawa ng mas mahusay na mga hakbang. Ang 22 manggagawa ay bumalik sa trabaho; ngunit tinanggal ng kumpanya ang lahat ng 22 manggagawa nang walang kabayaran. Habang mayroon nang hindi bababa sa 30 na nakumpirma na mga kaso ng Covid-19 sa sentro ng pamamahagi, pinipili ng pamamahala ng Falabella na labanan ang mga manggagawa at unyon sa halip na makipagtulungan sa kanila upang labanan ang Covid-19. Maaari mong suportahan ang 22 mga manggagawa sa Peru sa pamamagitan ng pagpapadala ng isang mensahe sa CEO ng kumpanya at sa lokal na pamamahala.
Ipapadala ang mensahe mo sa mga sumusunod na email addresses:
gbottazzini@falabella.cl, crcarvajal@falabella.cl, azimmermann@sagafalabella.com.pe, mfranco@sagafalabella.com.pe, csolari@falabella.cl, mfprieto@falabella.cl, solidarityperucampaign@gmail.com