Kampanjen er avsluttet.Peru: Ta tilbake arbeidere som har blitt sparket for å ha krevd covid 19-beskyttelse

I partnerskap med UNI Commerce Global Union, en del av UNI Global Union, en global fagorganisasjon som representerer mer enn 20 millioner arbeidstakere i 150 land, først og fremst innenfor servicesektoren

Den globale faglige sammenslutningen UNI Commerce ber fagforeninger og arbeidstakere over hele verden om å kreve at det chilenske, multinasjonale selskapet Falabella tar inn igjen 22 arbeidstakere som ble sparket for å ha krevd bedre beskyttelse mot covid-19 i Peru.

Etter en midlertidig stengning har Falabellas distribusjonssenter i Peru nylig blitt åpnet igjen. Men selskapet tok ikke nødvendige forholdsregler for å beskytte sine ansatte. 22 ansatte brukte sin legale rett til å ikke komme tilbake på jobb før tiltak var på plass. Selskapet innførte tiltak, og de 22 arbeiderne kom tilbake på jobb. Men Falabella sparket alle de 22 uten noen form for kompensasjon.

Det er allerede minst 30 bekreftede tilfeller av covid-19 smitte i Falabellas distribusjonssenter. Men ledelsen foretrekker å slåss mot de ansatte og fagforeningen i stedet for å samarbeide om å bekjempe covid-19.

Vi ber deg støtte de 22 peruvianske arbeiderne ved å sende en klar beskjed til ledelsen i konsernet og den lokale ledelsen ved distribusjonssenteret.
Meldingen din vil bli sendt til følgende e-postadresser:
gbottazzini@falabella.cl, crcarvajal@falabella.cl, azimmermann@sagafalabella.com.pe, mfranco@sagafalabella.com.pe, csolari@falabella.cl, mfprieto@falabella.cl, solidarityperucampaign@gmail.com