Táto kampaň už skončila.Peru: Návrat pracovníkov prepustených za požadovanie ochrany pred ochorením COVID-19 do zamestnania

V spolupráci s UNI Commerce Global Union, časťou federácie UNI Global Union, ktorá zastupuje vyše 20 miliónov pracovníkov z viac než 150 krajín, ktorí sú zamestnaní prevažne v sektore služieb. UNI Commerce je jedným zo sektorov organizácie UNI Global Union a zastupuje vyše 160 odborových zväzov a viac než 4 milióny pracovníkov zamestnaných v odvetví maloobchodu a veľkoobchodu.

Organizácia UNI Commerce žiada odbory a pracovníkov z celého sveta, aby naliehali na spoločnosť Falabella (čilskú nadnárodnú spoločnosť poskytujúcu maloobchodné služby), aby znovu prijala do zamestnania 22 peruánskych pracovníkov, ktorých prepustila za to, že požadovali lepšiu ochranu proti ochoreniu COVID-19. Spoločnosť Falabella nedávno po dočasnom zatvorení znovu otvorila svoje distribučné centrum v Peru. Spoločnosť však neprijala potrebné opatrenia na ochranu pracovníkov pred ochorením COVID-19. Dvadsaťdva pracovníkov využilo svoje zákonné právo odmietnuť pracovať, kým nebudú zavedené riadne ochranné opatrenia. Ich konanie prinútilo spoločnosť, aby prijala lepšie opatrenia. Všetci pracovníci sa vrátili do práce, spoločnosť ich však všetkých prepustila bez toho, aby im vyplatila odstupné. Hoci v distribučnom centre už bolo potvrdených najmenej 30 prípadov nákazy COVID-19, vedenie spoločnosti Falabella radšej bojuje proti pracovníkom a odborom, než by s nimi spolupracovala v rámci boja proti chorobe. Týchto 22 peruánskych pracovníkov môžete podporiť zaslaním výzvy výkonnému riaditeľovi spoločnosti a miestnemu vedeniu.
Vaša správa bude odoslaná na tieto e-mailové adresy:
gbottazzini@falabella.cl, crcarvajal@falabella.cl, azimmermann@sagafalabella.com.pe, mfranco@sagafalabella.com.pe, csolari@falabella.cl, mfprieto@falabella.cl, solidarityperucampaign@gmail.com