This campaign is now closed.Izrael: 10bis musi teraz powstrzymać niszczenie związków

We współpracy z Histadrut, krajowym centrum związków zawodowych w Izraelu.

10bis, izraelski oddział holenderskiej globalnej firmy dostarczającej żywność Just Eat Takeaway.com, odmawia swoim pracownikom prawa do zrzeszania się. Kurierzy spożywczy pracowali niestrudzenie podczas pandemii COVID-19, narażając siebie aby mimo pandemii utrzymać przy życiu sektor spożywczy i zaspokoić potrzeby setek tysięcy klientów. W październiku 2020 roku połowa kurierów 10bis zrzeszonych w Histadrut zażądała ubezpieczenia kurierów i uznania ich premii za składnik ich wynagrodzeń . Ale firma próbowała zapobiec uzwiązkowieniu, zastraszała organizatorów, odmawiała negocjacji z pracownikami i próbowała zwolnić przywódcę rady pracowniczej. Chociaż Just Eat Takeaway.com chwali się w swoim kodeksie postępowania, że uznają wolność pracowników do zakładania lub przyłączania się do wybranego przez nich związku zawodowego, zobowiązań tych nie wykonuje i pozostają one tylko słowami na papierze. Dołącz do nas, aby powiedzieć Just Eat Takeaway.com, aby wstrzymała próbę zniszczenia związków zawodowych 10bis, by uznała radę pracowniczą, rozpoczęła negocjacje w dobrej wierze i anulowała usiłowanie zwolnienie przedstawicieli pracowników.
Twoja wiadomość zostanie wysłana do następujących adresatów:
avitals@histadrut.org.il, jitse.groen@takeaway.com, tomer.fefer@takeaway.com, nurit.shaked@takeaway.com, 10bislabor@gmail.com