Iran: Esmail Abdi balik sa bilangguan - palayain siya ngayon

In partnership with the Education International, a global union federation of 396 associations and unions in 171 countries and territories, representing some 32.5 million educators and support professionals.

Ang lider ng unyon ng mga guro ng Tehran na si Esmail Abdi ay dinala pabalik sa Evin prison noong Sabado ng Enero 20. Si Esmail Abdi ay inilabas 'on furlough' noong Enero 9. Isang pansamantalang pahinga mula sa kanyang anim na taong sentensiya na nagsimula noong 2016. Tinanggihan ng mga awtoridad ng Iran na palawigin ang kanyang pahinga, sa kabila ng kanyang mahinang kalusugan na nagreresulta mula sa malupit na mga kondisyon ng detensyon. Ang unang pag-aresto ni Abdi ay nangyari upang pigilan ang kanyang pakikilahok sa 2015 Education International World Congress sa Ottawa, Canada. Tinarget si Abdi dahil sa kanyang aktibismo sa unyon at kampanya para sa mga karapatan ng mga guro at para sa libreng pampublikong edukasyon. Siya ay nahatulan ng mga pagkakasalang tukoy sa pambansang seguridad noong Pebrero 2016 matapos mag-organisa ng mapayapang protesta. Kailangan namin ang iyong suporta upang himukin ang mga awtoridad ng Iran upang tuluyang palayain si Esmail Abdi.


Makakatulong ka! I-type mo ang pangalan at email address mo, at i-click ang Ipadala ang Mensahe sa baba ng pahina.

Pangalan:
[kailangang sagutan]
Email address:
[kailangang sagutan]
Unyon/organisasyon ninyo:
Bansa mo:
I-type ang mensahe mo dito o gamitin na lang ang naihandang mensahe.Kung gusto mong makatanggap ng urgent action alerts mula sa amin, pakilagyan ng tsek ang kahon:

Stop spam!
Enter the number 3695 here:

Thank you

Ipapadala ang mensahe mo sa mga sumusunod na email addresses:
media@rouhani.ir, iran@un.int, mission.iran@ties.itu.int, secretariat@iranembassy.be, rights@ei-ie.org