Kampanjen er avsluttet.Ungarn: Stopp slaveloven!

I partnerskap med den ungarske faglige hovedorganisasjonen (MASZSZ)

12. desember vedtok det ungarske parlamentet "Slaveloven" som blant annet sier at arbeidsgivere kan kreve at ansatte må jobbe inntil 400 timer overtid hvert år. Loven ble vedtatt uten at partene i arbeidslivet var konsultert.

Den nye loven forverrer situasjonen for arbeiderne i Ungarn kraftig. Ikke bare er overtidsrammene utvidet, men beregningene for overtid skal gjøres over en 3-års periode (referanseperiode) slik at arbeiderne kan måtte vente i 3 år før de får utbetalt overtidskompensasjon. Loven er i strid med EU-direktiv 2003/88 (arbeidstidsdirektivet) som setter ett år som maksimum for referanseperioden.

Ungarsk fagbevegelse har gått hardt ut mot loven. Det har vært store demonstrasjoner i gatene. Den ungarske faglige hovedorganisasjonen (MASZSZ) krever at loven trekkes tilbake og har appelert til presidenten om ikke å signere den og å sende loven tilbake til parlamentet. MASZSZ krever at partene i arbeidslivet konsulteres.
Meldingen din vil bli sendt til følgende e-postadresser:
sajto@keh.hu