Tämä kampanja on päättynyt.Unkari: Pysäyttäkää orjalaki!

Yhteistyössä Hungarian Trade Union Confederation (MASZSZ).

Joulukuun 12. päivänä Unkarin parlamentti hyväksyi "Orjalain", mikä voi johtaa siihen, että työntekijöiden edellytetään tekevän vuosittain jopa 400 tuntia ylitöitä. Lisäksi aika, jonka kuluessa ylityökorvaukset on maksettava, ja joka tällä hetkellä on EU:ssa kuusi kuukautta, Unkarissa maksimissaan 12 kuukautta, tulisi pitenemään 36 kuukauteen. Laki vietiin eteenpäin kuulematta työmarkkinaosapuolia ja noudattamatta parlamentarismin periaatteita.

Muutosten myötä työntekijöiden tilanne tulee pahenemaan merkittävästi, käytännössä se tarkoittaa kuuden päivän työviikkoa. Vaikka päätökset on saatu näyttämään siltä, että ne on tehty yhteisymmärryksessä eri osapuolten kesken, työmarkkinoilla työnantajapuolen ja työntekijöiden valta-asema ei ole tasa-arvoinen. Työntekijät ovat aina haavoittuvaisemmassa asemassa eivätkä usein pysty vastustamaan työnantajien määräyksiä. Ylityökorvausten maksuajan pidentyminen kolmeen vuoteen tarkoittaa sitä, että työntekijöiden on tehtävä ylitöitä jopa vuosien ajan ja myös odotettava korvauksiaan niistä vuosien ajan. Tämä säädös sotii 2003/88/EC-direktiiviä vastaan - sen mukainen maksimiaika korvausten maksamiselle on 12 kuukautta.

Unkarin ammattijärjestöt vastustavat näitä reilun ja asiallisen työehtosopimisen heikennyksiä. Viime päivinä suuri määrä ihmisiä on protestoinut kaduilla näitä päätöksiä vastaan.

The Hungarian Trade Union Confederation (MASZSZ) vaatii lain kumoamista ja on vedonnut Unkarin presidenttiin, jotta hän ei vahvistaisi lakia, vaan lähettäisi sen takaisin parlamentille. MASZSZ peräänkuuluttaa tarkoituksenmukaista ja reilua sopimista. Herra Presidentti, älkää allekirjoittako orjalakia!
Viestisi lähetetään seuraaviin sähköpostiosoitteisiin:
sajto@keh.hu