This campaign is now closed.



Hongarije: Stop de 'slavernijwet'

In partnership with the Hungarian Trade Union Confederation (MASZSZ).

Op 12 december keurde het Hongaarse parlement de 'slavernijwet' goed. Hierdoor zouden werknemers verplicht kunnen worden om tot 400 uur per jaar overwerk te draaien. Verder wordt de referteperiode verlengd tot 36 maanden. De wet werd aangenomen zonder open overleg met sociale partners en door misbruik van parlementaire procedures.

De veranderingen zouden een aanzienlijk slechtere situatie voor de werknemers scheppen en praktisch gezien een zesdaagse werkweek realiseren. Hoewel e.e.a. in formele zin gekoppeld zou zijn aan instemming van betrokken partijen, is de machtsverhouding in de praktijk geen gelijkwaardig partnerschap tussen werkgever en werknemer. Een werknemer bevindt zich altijd in een afhankelijke positie en is vaak niet in staat om weerstand te bieden tegen de eisen van werkgevers. Verlenging van de referteperiode tot drie jaar betekent dat een werknemer gedurende langere tijd verplicht is om over te werken, terwijl de compensatie hiervoor pas jaren later betaald wordt. Deze wetgeving is in strijd met de werktijdrichtlijn 2003/88 / EG waarin de referteperiode begrensd wordt tot maximaal 12 maanden.

Hongaarse vakbonden verzetten zich tegen deze stappen die gericht zijn tegen eerlijke en fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden. De afgelopen dagen hebben stevige protestacties grote massa's op de been gebracht.

De Hongaarse Confederatie van Vakverenigingen (MASZSZ) eist de intrekking van de wet en heeft een beroep gedaan op de president van Hongarije om deze niet te ondertekenen en terug te verwijzen naar het Parlement. MASZSZ pleit voor zinvol, open overleg met sociale partners. Meneer de President, onderteken deze 'slavernijwet' niet!




Uw bericht wordt naar het volgende e-mail adres verzonden:
sajto@keh.hu