This campaign is now closed.Ungern: Stoppa slavlagen

I samarbete med den ungerska landsorganisationen (MASZSZ).

Den 12 december antog det ungerska parlamentet en "slavlag" som kan tvinga arbetare till upp till 400 timmar övertid om året. Utjämningsperioden för övertiden utsträcktes också till 36 månader. Lagen antogs utan konsultation med arbetsmarknadens parter och efter missbruk av de parlamentariska principerna.

Förändringarna kommer att skapa avsevärt försämrade arbetsförhållanden, i praktiken införs en sextimmars arbetsdag. Trots att reformen länkas till kollektivavtalen är maktbalansen mellan parterna ojämn till arbetsgivarnas favör. En arbetstagare är alltid i en utsatt situation och kan sällan ifrågasätta arbetsgivarens krav. Utökningen av utjämningsperioden till tre år innebär också att arbetarna kan tingas jobba övertid under en mycket lång tid innan någon kompensation erhålls. Lagstiftningen går stick i stäv med EU:s arbetstidsdirektiv (2003/88/EG) som fastställer utjämningsperioden till maximalt 12 månader.

De ungerska fackföreningarna motsätter sig dessa förändringar som så tydligt slår mot anständiga arbetsförhållanden. Vidare har de senaste dagarnas omfattande protestaktioner fått massanslutning.

Ungerns fackliga landsorganisation (MASZSZ) kräver att lagen dras tillbaka och har uppmanat Ungerns president att inte underteckna lagen utan återremittera den till parlamentet. MASZSZ kräver meningsfull konsultation med arbetsmarknadens parter. Herr president, skriv inte under slavlagen!
Ditt meddelande skickas till följande e-postadresser:
sajto@keh.hu