Sarado na ang kampanyang ito.Pilipinas: Anti-unyon na panunupil laban sa unyon ng guro

In partnership with the Education International, a global union federation of 396 associations and unions in 171 countries and territories, representing some 32.5 million educators and support professionals.

Inaanyayahan ng Education International (EI) ang mga manggagawa sa buong mundo na kondenahin ang pagpapatindi ng panggugulo at panunupil laban sa kaakibat nito, ang Alliance of Concerned Teachers (ACT), sa Pilipinas.

Isang koordinator ng probinsya ang naaresto sa isang bagong crackdown laban sa mga unyon at samahan ng lipunang sibil sa bansa. Patuloy ang operasyon ng panunupil at natatakot ang ACT na marami sa kanilang mga miyembro ang maaaring ma-target. Kailangang pansamantalang isara ng unyon ang isang tanggapan upang matiyak ang seguridad ng mga kawani, miyembro at opisyal nito.

Ang anti-unyong klima sa ilalim ng rehimeng Duterte ay nagdulot ng takot sa mga unyonista, guro at akademya para sa kanilang mga karapatan at kaligtasan. Si Raymond Basilio, ACT General Secretary, ay nakatanggap ng maraming mga banta ng pagpatay mula noong Enero 2019. Ang unyon ng guro ay ni-red-tag na ng gobyerno. Ang mga aktibista ng unyon ay labag sa batas na naitala ng Philippine National Police at inilalagay sa mga listahan ng mga 'terorista'. Dalawang guro ng ACT ang kamakailan ay binaril sa kanilang silid-aralan ng mga taong may maskara, sa harapan ng kanilang mga mag-aaral. Ang EI ay labis na nababahala sa mga pinakabagong pangyayari na lalong nagpapalala sa kalagayan ng karapatang pantao at pang-unyon ng mga manggagawa sa Pilipinas.
Ipapadala ang mensahe mo sa mga sumusunod na email addresses:
pcc@malacanang.gov.ph, brusselspe@gmail.com, newyork.pm@nypm.org