Sarado na ang kampanyang ito.Kazakhstan: Ang unyonista na si Erlan Baltabay ay nabilanggo - muli!

In partnership with the International Trade Union Confederation, IndustriALL, and KNPRK - the Confederation of Independent Trade Unions of Kazakhstan.

Noong Hulyo ngayong taon, si Erlan Baltabay, isang pinuno ng Independent Oil and Energy Workers 'Union sa Kazakhstan, ay sinentensiyahan ng pitong taong pagkabilanggo dahil sa mga akusang pampulitika. Sumunod ang isang malaking pagpapakilos ng internasyonal na unyon, kabilang ang isang kampanya sa LabourStart na nilagdaan ng libu-libo na nanawagan para sa kanyang paglaya. Siya ay pinalaya mula sa bilangguan noong Agosto matapos na mapatawad ng Pangulo at nakauwi sa kanyang pamilya.

Ngayon, siya ay nabilanggong muli.

Ang pitong taong sintensiya ay napalitan ng isang multa. Tumanggi si Baltabay na magbayad ng multa, dahil siya ay walang kasalanan. Hinihiling niya ang karapatang mag-apela ng kanyang sintensiya. Ang mga awtoridad ng Kazakh ang nagpakulong sa kanya, at binigyan siya ng isang bago, limang buwang sintensiya.

Sa paningin ng mga awtoridad ng Kazakh, ang tunay na krimen ni Baltabay ay ang pagtatanggol sa karapatan ng mga manggagawa. Inaasahan nila na ang kilusang internasyonal ng unyon ay kinalimutan na siya.

Ipakita natin sa kanila na sila ay mali. Magpadala ng isang mensahe sa mga awtoridad ng Kazakh, himukin sila na ibagsak ang lahat ng mga akusa, palayain siya mula sa bilangguan, ibalik ang kanyang mga karapatan at ipawalang bisa ang pagbabawal sa pagsasagawa ng aktibidad na pampubliko, kabilang ang aktibidad ng unyon.
Ipapadala ang mensahe mo sa mga sumusunod na email addresses:
akorda.press@gmail.com, mission@kazakhstan-geneva.ch, kazakhstan@un.int, knprkcampaign@gmail.com