ეს კამპანია დასრულდა.ყაზახეთი: მუქარის საფრთხე სათბობისა და ენერგეტიკის მუშაკთა პროფესიული კავშირის წინააღმდეგ

პროფკავშირების საერთაშორისო კონფედერაციასთან (ITUC), გლობალური კავშირის ფედერაციასთან და ცენტრალური აზიის შრომითი უფლებების სამონიტორინგო მისაასთან ერთად თანამშრომლობით.``

ყაზახეთის ხელისუფლება განაგრძობს ზეწოლას დამოუკიდებელი პროფკავშირების მიმართ. 2017 წელს, ყაზახეთმა მოახდინა ლიკვიდაცია ყაზახეთის რესპუბლიკის დამოუკიდებელი პროფკავშირების კონფედერაციის და ასევე მისი წევრი ორგანიზაციების, ხოლო პროფკავშირის ლიდერები სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მისცეა და დააპატიმრა. ახლა სათბობისა და ენერგეტიკის მუშაკთა პროფკავშირი საფრთხის ქვეშაა. ხელისუფლებამ საჩივარი შეიტანა დასახელებული კავშირის შეჩერების შესახებ არაერთი ნავთობკომპანიის ინიციატივით, როგორებიცაა: ნავთობის სამშენებლო კომპანია, „West oil and Bozashy Trans Kuryly“ და არის ყაზახეთის სახელმწიფო საკუთრებაში მყოფი ნავთობისა და გაზის კომპანიის („KazMunayGas“) მთელი ნაწილი. ყაზახეთში არსებული დამოუკიდებელი პროფკავშირული მოძრაობის მხარდაჭერა და წერილის გაგზავნა მთავრობისათვის სასწრაფოა, რომ შეწყდეს ზეწოლა პროფკავშირებზე და პატივი სცენ მშრომელთა უფლებებს.
თქვენი შეტყობინება გაიგზავნება შემდეგ ელექტრონულ მისამართებზე :
press@akorda.kz, press@prokuror.kz, nursultan@mfa.kz, Smimazh@parlam.kz, lgibaeva@parlam.kz, info@parlam.kz, press_mtszn@mail.ru, kense@enbek.gov.kz, kanc@adilet.gov.kz, pressa@sud.kz, pressa.sud@mail.ru, knprkcampaign@gmail.com