This campaign is now closed.Kazakstan: Hot mot bränsle- och energifackföreningen

I samarbete med International Trade Union Confederation (ITUC), IndustriALL global union och Central Asia Labour Rights Monitoring Mission.

Kazakiska myndigheter fortsätter att sätta press på oberoende fackföreningar. År 2017 upplöste Kazakstan Förbundet för oberoende fackföreningar i Republiken Kazakstan och ett antal av dess medlemsförbund, fackliga ledare åtalades och fängslades. Nu hotas bransch- och energiindustrins fackförening. Myndigheter har väckt talan om att suspendera facket, på initiativ av ett antal oljebolag. Oil Construction Company, West oil och Bozashy Trans Kurylys, alla del av statligt ägda Kazmunaygaz. Stöd den oberoende fackföreningsrörelsen i Kazakstan och skicka ett meddelande till de kazakiska myndigheterna och uppmana dem att sluta pressa fackföreningar och respektera arbetarnas rättigheter.
Ditt meddelande skickas till följande e-postadresser:
press@akorda.kz, press@prokuror.kz, nursultan@mfa.kz, Smimazh@parlam.kz, lgibaeva@parlam.kz, info@parlam.kz, press_mtszn@mail.ru, kense@enbek.gov.kz, kanc@adilet.gov.kz, pressa@sud.kz, pressa.sud@mail.ru, knprkcampaign@gmail.com