This campaign is now closed.Kazachstan: Zagrożenie dla związku pracowników branży paliwowo-energetycznej

In partnership with the International Trade Union Confederation (ITUC), IndustriALL global union, and the Central Asia Labour Rights Monitoring Mission.

Władze Kazachstanu nadal wywierają presję na niezależne związki zawodowe. W 2017 roku Kazachstan rozwiązał Konfederację Niezależnych Związków Zawodowych Republiki Kazachstanu i szereg jej podmiotów stowarzyszonych, a przywódcy związków zawodowych zostali postawieni przed sądem i uwięzieni. Obecnie Związek Zawodowy Pracowników Przemysłu Paliwowego i Energetycznego jest zagrożony. Władze złożyły pozew o zawieszenie związku z inicjatywy wielu firm naftowych; Oil Construction Company, West Oil i Bozashy Trans Kurylys, wszystkie część państwowego Kazmunaygaz. Poprzyj niezależny ruch związkowy w Kazachstanie i wyślij wiadomość do władz Kazachstanu, wzywając je do zaprzestania wywierania presji na związki i do poszanowania praw pracowników.
Twoja wiadomość zostanie wysłana do następujących adresatów:
press@akorda.kz, press@prokuror.kz, nursultan@mfa.kz, Smimazh@parlam.kz, lgibaeva@parlam.kz, info@parlam.kz, press_mtszn@mail.ru