Kampanjen er avsluttet.Colombia: Stopp de voldelige angrepene på demonstranter

I partnerskap med Public Services International, en global fagorganisasjon med mer enn 700 tilsluttede nasjonale fagforbund som representerer 30 millioner arbeidstakere i 154 land og PSIs medlemsforbund i Colombia.

Folk i Colombia har mobilisert over hele landet og organisert generalstreiker siden 28. april 2021. Disse mobiliseringene og streikene har kommet som svar på skattereformer der regjeringen ville øke statens inntekter gjennom å øke skattene på matvarer og grunnleggende tjenester som vann, strøm, gass og kloakk.

De streikende krever forhandlinger om en nødhjelpsplan som er lagt fram av den nasjonale streikekomiteen. Det har vært massiv støtte i Colombias gater fra store deler av befolkningen, inkludert PSIs medlemsforbund i Colombia. Særlig har mange unge deltatt.

Regjeringen til Ivan Duque har svart med brutal undertrykkelse og vold. Den nasjonale streikekomiteen har dokumentert minst 2.387 tilfeller av politivold, 50 drepte, 578 skadde, 524 forsvinninger, 1200 fengslingerog 21 tilfeller av seksuell vold mot kvinner siden demonstrasjonene begynte. Dette er en voldsom humanitær krise.

Men colombianerne er fortsatt i gatene, og de vinner fram. Skattereformen er skrotet, finansministeren har gått av og et kontroversielt lovforslag om å privatisere helsevesen er trukket tilbake.

Retten til å protestere fredelig er grunnleggende for demokrati. Støtt det colombianske folket i kravet om at myndighetene stopper den statlige volden, øyeblikkelig begynner forhandlinger med den nasjonale streikekomiteen, og godtar anmodningene fra Inter-American Commission on Human Rights (IACHR) og FNs Høykommisær for menneskerettigheter om å komme og undersøke situasjonen i Colombia.
Meldingen din vil bli sendt til følgende e-postadresser:
ivanduque@presidencia.gov.co, contacto@presidencia.gov.co, usuarios@mindefensa.gov.co