Tato kampan je nyní uzavrená.Keňa: Respektujte pracovní práva zdravotníků

Ve spolupráci s keňskou odborovou organizací sdružující lékaře všech odborností a pracovníky lékáren Kenyan Medical Practitioners, Pharmacists, and Dentists Union – KMPDU a celosvětovou odborovou federací Public Services International, která sdružuje více než 700 odborových organizací reprezentujících 30 milionů pracovníků ze 154 zemí.

Keňští pracovníci ve zdravotnictví jsou od 15. března ve stávce kvůli nedodržování kolektivní smlouvy z roku 2017 a doprovodných prováděcích opatření podepsaných v roce 2021. Keňská vláda odmítá respektovat dosavadní kolektivní smlouvu a vyjednávat v dobré víře. Namísto toho požaduje škrty a na požadavky pracujících odpovídá neústupností a násilím.
Stávkujícím lékařům vláda vyhrožuje výpovědí, předákům KMPDU zatčením a zastavením plateb odborových poplatků a dále vyhrožuje snížením pracovníků v celém veřejném sektoru. Rada guvernérů, která podepsala současnou kolektivní smlouvu v roce 2017, tvrdí, že lékaři mají dostatečné mzdy. Mezitím je ministr zdravotnictví rozhodnut osekat mzdy začínajících lékařů, stážistů, o 90%. Pro získání kvalifikace k licenci lékaře se tato stáž vyžaduje.
Současná stávka začala týden poté, co byl generální tajemník KMPDU Dr. Davji Bhimji Attellah během pokojného odborového protestu v Nairobi zasažen z blízka do hlavy kanystrem se slzným plynem. Náš druh Davji byl vážně zraněn a přežil jen díky rychlé akci kolegů zdravotníků, kteří s ním protestovali. Přidružené organizace odborové federace PSI zaslaly dopisy na keňské ambasády po celém světě, ve kterých žádají odpovědi a vyzývají vládu, aby vyslyšela žádosti zdravotníků.
Zdravotníci napříč veřejným a soukromým sektorem jsou odhodláni pokračovat ve stávce a budou organizovat protesty každé úterý.
Prosím, podpořte keňské zdravotníky v jejich výzvě, aby vláda respektovala kolektivní smlouvu, vyjednávala v dobré víře a okamžitě zastavila vyhrožování a násilí.
Vaše zpráva bude odeslána na následující e-mailové adresy:
cna@parliament.go.ke, clerk.senate@parliament.go.ke, annewaiguru.ke@gmail.com, abimwachi@gmail.com, anai26582@gmail.com, cs@health.go.ke, info@headofpublicservice.go.ke, dp@deputypresident.go.ke, justus.bundi@health.go.ke, ps.publichealth@health.go.ke