Kampanjen er avsluttet.Canada: Postansatte tvunget tilbake på jobb, støttespillere fengslet

I partnerskp med CUPW, the Canadian Union of Postal Workers, som representerer 50.000 postansatte i Canada

27. november ble mer enn 50.000 postansatte i Canada tvunget tilbake på jobb av regjeringen etter 5 uker med roterende streik. Gjennom en ny lov ble de ansatte effektivt fratatt retten til frie og rettferdige forhandlinger og streikeretten som er nedfelt i Canadian Charter of Rights and Freedoms. Ved å frata arbeidernes rett til å streike og forhandle avtaler har regjeringen bestemt at selskapene er viktigere enn arbeidernes grunnlovsfestede rettigheter.

I over et år har de postansattes fagforbund CUPW forhandlet om en ny tariffavtale med Canada Post for å lande viktige saker som de ansatte har strevd med i årevis - økende ulykkestall, ulikhet, overtid og usikkert arbeid. Regjeringen har ikke bare fjernet streikeretten - den har tvunget de postansatte tilbake til arbeid uten at noen av problemsakene er løst.

Etter at de ansatte ble tvunget tilbake på jobb, har støttespillere i fagbevegelsen og lokalsamfunn demonstrert utenfor postkontor over hele landet i solidaritet. Noen av disse har blitt fengslet og sakene deres kommer opp på nyåret.

Retten til rettferdige forhandlinger om tariffavtale og retten til å streike er alltid verdt å forsvare. Sjefer og regjeringer har aldri gitt oss rettigheter uten at vi har slåss for dem, og vi må slåss for å forsvare dem. Hjelp CUPW til å gjøre det -- send protest til regjeringen i Canada!
Meldingen din vil bli sendt til følgende e-postadresser:
justin.trudeau@parl.gc.ca, Carla.Qualtrough@parl.gc.ca, Patty.Hajdu@parl.gc.ca, Jessica.L.McDonald@canadapost.postescanada.ca, feedback@cupw-sttp.org