Tato kampan je nyní uzavrená.Kanada: Pracovníci pošt byli přinuceni se vrátit do práce, jejich podporovatelé byli uvězněni

Ve spolupráci s Kanadskou odborovou organizací pracovníků pošt (CUPW, the Canadian Union of Postal Workers) zastupující 50 000 členů, kteří pracují pro Kanadskou poštu napříč celým kontinentem.

27. listopadu bylo v Kanadě více než 50 000 pracovníků pošt liberální vládou přinuceno zákonem vrátit se po pětitýdenní rotující stávce do práce, fakticky tím vláda zrušila právo na svobodné a kolektivní vyjednávaní a právo na stávku, které garantuje Kanadská charta práv a svobod.

Vláda tím v podstatě rozhodla, že korporace a podniky jsou důležitější než práva pracujících zaručená Kanadskou chartou práv.

Více než rok vyjednávala Kanadská odborová organizace pracovníků pošt s Kanadskou poštou o kolektivních smlouvách, které by řešily hlavní problémy sužují pracovníky již několik let, např. prudký nárůst pracovních úrazů, nerovnost, nadměrné pracovní zatížení, přesčasy a závislost na prekarizovaném zaměstnání. Vláda odstranila nejen právo na stávku, ale donutila pracovníky i nadále trpět starými nevyřešenými problémy v nejhektičtějším období roku.

Poté co byli pracovníci novým zákonem přinuceni vrátit se do práce, odborové hnutí a členové komunity se na znamení solidarity se zaměstnanci pošt spojili, založili stávkové hlídky a protestují před mnohými pobočkami Kanadské pošty po celé zemi. Několik z těchto podporovatelů bylo zatčeno, drženo přes noc ve vězení a v novém roce se musí vrátit k soudu.

Z tohoto důvodu byl založen fond na pokrytí právních výdajů. Pokud byste ho chtěli finančně podpořit, prosím navštivte stránku GoFundMe.

Právo na úplné a férové kolektivní vyjednávání a základní právo na stávku chráněné Kanadskou chartou se vždy vyplatí hájit. Majitelé podniků a vlády nám nikdy nedali žádná práva, pokud jsme si je nevybojovali, a tato práva ztrácejí smysl, pokud na nich netrváme. Pomozte Kanadské odborové organizaci pracovníků pošt tím, že pošlete protestní vzkaz kanadské vládě.
Vaše zpráva bude odeslána na následující e-mailové adresy:
justin.trudeau@parl.gc.ca, Carla.Qualtrough@parl.gc.ca, Patty.Hajdu@parl.gc.ca, Jessica.L.McDonald@canadapost.postescanada.ca, feedback@cupw-sttp.org