Sarado na ang kampanyang ito.Kazakhstan: Erlan Baltabay sinentensiyahan ng 7 taon sa bilangguan dahil sa aktibidad ng unyon

In partnership with the International Trade Union Confederation, IndustriALL, and KNPRK - the Confederation of Independent Trade Unions of Kazakhstan.

Ang pagpigil at marahas na pisikal na pag-atake laban sa mga lider at aktibista ng mga independyenteng unyon sa Kazakhstan ay nagpapatuloy at walang humpay. Noong Hulyo 17, 2019, si Erlan Baltabay, ang pinuno ng Industrial Trade Union ng mga manggagawa sa Fuel and Energy na "Decent work" ay sinentensiyahan ng 7 taon sa bilangguan at sa isa pang 7-taong pagbabawal sa pagsasagawa ng anumang aktibidad sa publiko.
< br> Ang trade union na pinamunuan niya ay na-dissolve sa pamamagitan ng desisyon ng hukuman sa gitna ng isang mas malawak na crackdown sa independiyenteng aktibidad ng unyon. Ang mga kriminal na paglilitis laban kay Erlan Baltabay ay binuksan noong Setyembre 25, 2018 bilang pagganti sa kanyang aktibismo sa unyon ng manggagawa at maprinsipyong posisyon sa pagsuporta ng iba pang mga lider ng Confederation of Independent Trade Unions ng Kazakhstan (KNPRK) na nahatulan ng iba't ibang limitasyon sa kanilang kalayaan. Ang mga kriminal na paglilitis, pati na rin ang laban sa mga lider ng KNPRK na si Larisa Kharkova, Amin Eleusinov at Nurbek Kushakbaev, na naglalayong patahimikin ang mga aktibista ng mga independyenteng unyon ng manggagawa at pigilan ang iba na magsagawa ng aktibong papel sa paghingi ng kalayaan sa asosasyon sa bansa. > Kailangan namin ang iyong suporta! Mangyaring sumali sa amin sa pagtawag sa mga awtoridad ng Kazakh upang tapusin ang pag-uusig at karahasan laban sa mga independiyenteng lider ng unyon ng manggagawa, at upang matiyak ang kalayaan at kaligtasan para sa mga aktibista ng unyon ng manggagawa sa bansa.
Ipapadala ang mensahe mo sa mga sumusunod na email addresses:
akorda.press@gmail.com, mission@kazakhstan-geneva.ch, geneva@mfa.kz, kazakhstan@un.int, press@mfa.kz, knprkcampaign@gmail.com