if (he eq "eo") { } elsif (he eq "fr") { } else { }

הודו: זכויות העובדים נמצאות תחת מתקפה

`` בשיתוף עם אינדסטריאלל האיגוד הגלובלי, חינוך בינלאומי, פדרציית עובדי התחבורה העולמית, איגוד השירותים הציבוריים העולמי, איגוד עובדי הבניה והעץ הבינלאומי, איגוד עובדי המזון הבינלאומי וקונפדרציית האיגודים הבינלאומיים.

מדינות רבות בהודו מנצלות את משבר הקורונה כדי להשהות את חוקי העבודה ולפגוע בזכויות העובדים. המהלכים האלה הם המשך להתקפותיה של ממשלתו של נרנדה מודי על איגודי העובדים. אוטר פרדש, נדהיה פרדש, גורחת והימצ'ל פרדש העלו את שעות העבודה המותרות מ-8 שעות ל-12, הכירו בחוזי עבודה לזמן מוגבל והשהו סעיפים מחוקי העבודה. גם מדינות נוספות הכניסו שינויים בעולם העבודה. השינויים הוכנסו בצווי חירום תוך עקיפת הפרלמנטים. השינויים נעשו מבלי להיוועץ באיגודי העובדים ותוך חתירה תחת יסודות מבנה שוק העבודה וזכויות המגן שבו. על הממשלה ההודית לבטל את השינויים האלה, לחזק את הםיקוח על העבודה וזכויות העובדים ולהבטיח ביטחון סוציאלי לכולם.


אתם יכולים לעזור! כתבו כאן את שמכם ואת כתובת הדואר האלקטרוני שלהם, הפעילו את הלחצן "שלח הודעה" בתחתית דף זה.

שם
שדה חובה
כתובת דוא"ל
שדה חובה
הארגון \ האיגוד הקצועי אליו אתם משתייכים
המדינה שלכם:
כתבו כאן את המסר שלכם או העתיקו את המסר שמופיע


Stop spam!
הקש את המספר 4384 :

תודה רבה


אני רוצה לקבל הודעות על קמפיינים של פעולה דחופה מלייבורסטרט

Yes:
No:המסר שלכם ישלח לכתובות הדוא"ל הבאות:
pmh7rcr@gov.in, cmup@nic.in, vijaybhairupani@gmail.com, cm-hp@nic.in, jr.thakur@nic.in, cmrajasthan@nic.in, cmharyana@nic.in, cm-ua@nic.in, cm@assam.gov.in, cm.goa@nic.in, mla.taleigao.gvs@gov.in, cm@mp.nic.in, pslabour@mp.gov.in, sahabhag.maharashtra@gov.in, cmo@punjab.gov.in