Táto kampaň už skončila.India: Práva pracovníkov pod paľbou

V spolupráci s medzinárodnou odborovou organizáciou IndustriALL global union, odborovou organizáciou pracovníkov vo vzdelávaní Education International, Medzinárodnou federáciou pracovníkov v doprave, organizáciou pracovníkov verejných služieb Public Services International, odborovou organizáciou pracovníkov v odvetví stavebníctva a drevospracujúceho priemyslu Building and Wood Worker's International, Medzinárodná odborová organizácia zamestnancov v potravinárstve, organizáciou UNI Global Union a Medzinárodnou konfederáciou odborových zväzov.

Veľa štátov v Indii využíva krízu spôsobenú pandémiou COVID-19 na ospravedlnenie pozastavenia platnosti pracovného práva a ako výhovorku pre útoky proti právam pracovníkov, zatiaľ čo ústredná vláda Narendru Modiho pokračuje vo svojom otvorenom boji proti odborovému hnutiu. Štáty Uttarpradéš, Madhjapradéš, Gudžarát a Himáčalpradéš oznámili veľké zmeny, medzi ktoré patrí predĺženie pracovného času z ôsmich na dvanásť hodín, zavedenie zamestnávania na určitú dobu a pozastavenie platnosti pracovného práva alebo vytvorenie výnimiek z neho. Zmeny zaviedlo aj mnoho ďalších štátov. Tieto útoky proti právam pracovníkov majú formu vykonávacích vyhlášok vydávaných v čase, keď nezasadajú legislatívne zhromaždenia či parlamenty. Zmeny boli prijaté bez porady s odbormi a oslabujú základné zásady a práva pri práci. Indická vláda musí stiahnuť tieto zmeny, posilniť postavenie inšpektorátu práce a poskytnúť sociálne zabezpečenie pre všetkých.
Vaša správa bude odoslaná na tieto e-mailové adresy:
pmh7rcr@gov.in, cmup@nic.in, vijaybhairupani@gmail.com, cm-hp@nic.in, jr.thakur@nic.in, cmrajasthan@nic.in, cmharyana@nic.in, cm-ua@nic.in, cm@assam.gov.in, cm.goa@nic.in, mla.taleigao.gvs@gov.in, cm@mp.nic.in, pslabour@mp.gov.in, sahabhag.maharashtra@gov.in, cmo@punjab.gov.in