Táto kampaň už skončila.Pakistan: Metro – zastavenie bránenia v organizovaní sa v odboroch

V spolupráci s UNI Commerce, UNI Global Union je celosvetový odborový zväz, ktorá zastupuje viac ako 20 miliónov pracovníkov z viac ako 150 krajín, ktorí sú zamestnaní najmä v sektore služieb. UNI Commerce je jeden zo sektorov organizácie UNI Global Union, ktorá zastupuje viac ako 160 odborových organizácií a viac ako 4 milióny pracovníkov, zamestnaných v maloobchodnom a veľkoobchodnom sektore.

Organizácia UNI Commerce vyzýva odborové organizácie, pracovníkov a aktivistov pôsobiacich v oblasti pracovného práva a ľudských práv na celom svete, aby naliehali na spoločnosť Metro A.G., aby navrátila pozíciu Tahirovi Mehmoodovi , generálnemu tajomníkovi odborového zväzu zamestnancov spoločnosti Metro Habib v Pakistane. Metro A.G. je nadnárodná veľkoobchodná spoločnosť predávajúca potraviny, ktorá má sídlo v Nemecku a ktorá pôsobí v 26 krajinách sveta pod označením METRO a MAKRO vrátane Pakistanu, kde zamestnanci spoločnosti Metra bojujú za kolektívnu zmluvu už sedem rokov. Manažment spoločnosti Metro Pakistan vedie snahu o bránenie v organizovaní sa v odboroch prostredníctvom zastrašovania a zameriavania sa na odborových lídrov disciplinárnymi upozorneniami, oznámeniami, presúvaním na iné pracovisko či zmenou zamestnaneckého pomeru a prepúšťaním. Počas niekoľkých posledných rokov bolo viacero lídrov odborových zväzov prepustených zo spoločnosti Metro Pakistan vrátane každého zvoleného generálneho tajomníka odborov od roku 2013. Nedávno, vo februári 2021, spoločnosť Metro Pakistan prepustila generálneho tajomníka miestnych odborov Tahira Mehmooda za absenciu, ku ktorej došlo v roku 2017. Tahir pracoval v spoločnosti Metro Pakistan viac ako 10 rokov. Tahira a pracovníkov spoločnosti Metro Pakistan môžete podporiť zaslaním správy vedúcej pracovníčke oddelenia ľudských zdrojov (CHRO) a miestnemu manažmentu spoločnosti Metro. Spoločnosť požiadajte, aby Tahirovi navrátila pozíciu, prestala vyvíjať aktivity brániace odborovým zväzom a rokovala s odbormi o uzavretí kolektívnej zmluvy.
Vaša správa bude odoslaná na tieto e-mailové adresy:
zahra.hussain@metro.pk, Marek.minkiewicz@metro.pk, andrea.euenheim@metro.de, globalsolidarity@uniglobalunion.org