This campaign is now closed.Pakistan: Metro – stop niszczeniu związków zawodowych

We współpracy z UNI Commerce, UNI Global Union jest światową federacją związków zawodowych, która reprezentuje około 20 milionów pracowników z ponad 150 krajach, zatrudnionych głównie w sektorze usług. UNI Commerce jest jednym z sektorów UNI Global Union, który reprezentuje ponad 160 związków zawodowych i około 4 miliony pracowników zatrudnionych w handlu detalicznym i hurtowym.

UNI Commerce zwraca się do związków zawodowych, pracowników, działaczy na rzecz praw pracowniczych i praw człowieka na całym świecie, aby wezwali Metro A.G. do przywrócenia do pracy Tahira Mehmooda, Sekretarza Generalnego Związku Pracowników Metro Habib w Pakistanie. Metro A.G. to międzynarodowy hurtownik żywności z siedzibą w Niemczech, który działa w 26 krajach na całym świecie pod szyldem METRO i MAKRO, w tym w Pakistanie, gdzie pracownicy Metro od siedmiu lat walczą o zawarcie układu zbiorowego pracy. Kierownictwo Metro Pakistan prowadziło kampanię niszczenia związków zawodowych, w której obrało sobie za cel i zastraszało przywódców związkowych. Działania te obejmowały dawanie im ostrzeżeń, wręczanie wymówienia, zmianę miejsca pracy i statusu zatrudnienia oraz zwalnianie z pracy. W ciągu ostatnich lat kilku liderów związkowych zostało zwolnionych przez Metro Pakistan, w tym, od 2013 r., każdy wybrany do pełnienia funkcji sekretarza generalnego związku. W lutym 2021 r. Metro zwolniło Tahira Mehmooda (sekretarza generalnego lokalnego związku) za nieobecności w pracy w 2017 r. Tahir pracował w Metro Pakistan przez ponad 10 lat. Można wesprzeć Tahira i pakistańskich pracowników Metro, wysyłając wiadomość do dyrektor ds. zasobów ludzkich i lokalnego zarządu Metro, prosząc o przywrócenie Tahira do pracy, zaprzestania niszczenia związków zawodowych i podjęcie z nimi negocjacji w celu zawarcia układu zbiorowego pracy.
Twoja wiadomość zostanie wysłana do następujących adresatów:
zahra.hussain@metro.pk, Marek.minkiewicz@metro.pk, andrea.euenheim@metro.de, globalsolidarity@uniglobalunion.org