Jordania: Rozwiązanie Jordańskiego Stowarzyszenia Nauczycieli, zwalnianie nauczycieli i utrudnianie pracy związkowej.

We współpracy z Education International, globalną federacją związków 384 stowarzyszeń i związków w 178 krajach i terytoriach, reprezentującą 32,5 miliona nauczycieli i innych pracowników edukacji.

LabourStart wraz z Education International wzywa do protestu przeciwko rozwiązaniu Jordańskiego Stowarzyszenia Nauczycieli (JTA) i masowemu zwalnianiu nauczycieli, w tym 14 liderów JTA. W związku z obchodami Światowego Dnia Nauczyciela jordańskie siły bezpieczeństwa ponownie aresztowały i zatrzymały czołowych członków JTA. Oddziały prewencji zostały rozmieszczone w celu powstrzymania pokojowych demonstracji organizowanych w celu potępienia tłumienia praw związków zawodowych. JTA zostało rozwiązane 31 grudnia 2020 r. przez sąd magistracki w Ammanie. W dniu 29 września 2021 r. Prokurator Generalny odrzucił apelację wniesioną przez JTA przeciwko rozwiązaniu związku i rocznym pozbawieniu wolności wszystkich 14 członków zarządu JTA. JTA skorzystało z okazji Światowego Dnia Nauczyciela, aby potępić ich ciągłe nękanie sądowe. JTA zwróciło się również o zniesienie wszelkich barier uniemożliwiających nauczycielom korzystanie z ich prawa do wolności zrzeszania się i rokowań zbiorowych. Rząd jordański stosuje przepisy nadzwyczajne uchwalone podczas pandemii, aby sądownie nękać członków związków zawodowych, nauczycieli i pracowników oświaty. Zmieniono również przepisy dotyczące zatrudnienia urzędników służby cywilnej, aby ułatwić rozwiązanie ich stosunku pracy. Co najmniej 65 nauczycieli zostało zmuszonych do wcześniejszego przejścia na emeryturę.


I ty możesz pomóc! Wpisz swój adres e-mail i kliknij przycisk 'wyślij wiadomość' u dołu strony.

Imię:
[wymagany]
Adres e-mail
[wymagany]
Twój związek zawodowy:
Kraj:
Tu wpisz swoją wiadomość albo użyj wiadomości wyświetlonej.


Stop spam!
Enter the number 5018 here:

Thank you


Jeżeli chcesz otrzymywać powiadomienia o prowadzonych akcjach zaznacz to pole:

Yes:
No:Twoja wiadomość zostanie wysłana do następujących adresatów:
info@pm.gov.jo, moecs@moe.gov.jo