This campaign is now closed.Jordania: Rozwiązanie Jordańskiego Stowarzyszenia Nauczycieli, zwalnianie nauczycieli i utrudnianie pracy związkowej.

We współpracy z Education International, globalną federacją związków 384 stowarzyszeń i związków w 178 krajach i terytoriach, reprezentującą 32,5 miliona nauczycieli i innych pracowników edukacji.

LabourStart wraz z Education International wzywa do protestu przeciwko rozwiązaniu Jordańskiego Stowarzyszenia Nauczycieli (JTA) i masowemu zwalnianiu nauczycieli, w tym 14 liderów JTA. W związku z obchodami Światowego Dnia Nauczyciela jordańskie siły bezpieczeństwa ponownie aresztowały i zatrzymały czołowych członków JTA. Oddziały prewencji zostały rozmieszczone w celu powstrzymania pokojowych demonstracji organizowanych w celu potępienia tłumienia praw związków zawodowych. JTA zostało rozwiązane 31 grudnia 2020 r. przez sąd magistracki w Ammanie. W dniu 29 września 2021 r. Prokurator Generalny odrzucił apelację wniesioną przez JTA przeciwko rozwiązaniu związku i rocznym pozbawieniu wolności wszystkich 14 członków zarządu JTA. JTA skorzystało z okazji Światowego Dnia Nauczyciela, aby potępić ich ciągłe nękanie sądowe. JTA zwróciło się również o zniesienie wszelkich barier uniemożliwiających nauczycielom korzystanie z ich prawa do wolności zrzeszania się i rokowań zbiorowych. Rząd jordański stosuje przepisy nadzwyczajne uchwalone podczas pandemii, aby sądownie nękać członków związków zawodowych, nauczycieli i pracowników oświaty. Zmieniono również przepisy dotyczące zatrudnienia urzędników służby cywilnej, aby ułatwić rozwiązanie ich stosunku pracy. Co najmniej 65 nauczycieli zostało zmuszonych do wcześniejszego przejścia na emeryturę.
Twoja wiadomość zostanie wysłana do następujących adresatów:
info@pm.gov.jo, moecs@moe.gov.jo