Kampanjen er avsluttet.Belarus: Stopp angrepene på fagbevegelsen - løslat fengslede fagforeningsaktivister nå!

I partnerskap med foreningen Salidarnast, som jobber for at den uavhengige fagbevegelsen i Belarus skal gjenoppstå, og Belarusian Congress of Democratic Trade Unions (BKDP).

Etter det illegitime presidentvalget i 2020, har Lukashenko-regimet intensivert undertrykkelsen av den uavhengige fagbevegelsen. I april i år gikk myndighetene til fullskala angrep på alle uavhengige fagforeninger, og arresterte ledere og aktivister. I øyeblikket sitter 23 fagforeningsaktivister i fengsel, 8 er dømt til fengselsstraffer, 2 sitter i husarrest, mens andre venter på rettssakene sine.

I mens har Høyesterett oppløst landsorganisasjonen Belarusian Congress of Democratic Trade Unions (BKDP) og de fire medlemsforbundene, og har kalt dem 'ekstremistorganisasjoner' og 'vestlige agenter'. Videre har myndighetene satt i gang ærekrenkende kampanjer med budskap om at enhver som har noe med BKDP og medlemsforbundene å gjøre, riskerer å bli rettsforfulgt. Flere aktivister i streikebevegelsen står overfor mange år i fengsel for 'forræderi mot staten'.

For alle disse bruddene på internasjonale arbeidstakerrettigheter, har det øverste organet i den Internasjonale Arbeidslivsorganisasjonen ILO begynt en prosess som vil føre til flere sanksjoner mot regimet i Belarus. Vi krever at alle tiltaler må frafalles, at alle aktivister løslates og at myndighetene må slutte å forfølge aktivistene i de uavhengige fagforeningene i Belarus. Vi står støtt i kravet om at de uavhengige, demokratiske fagforeningene i Belarus skal gjenopprettes!
Meldingen din vil bli sendt til følgende e-postadresser:
zaidarnast@gmail.com, belarus.geneva@mfa.gov.by, germany@mfa.gov.by, china@mfa.gov.by, france@mfa.gov.by, italy@mfa.gov.by, japan@mfa.gov.by, norway@mfa.gov.by, netherlands@mfa.gov.by, usa@mfa.gov.by, uk.london@mfa.gov.by, sweden@mfa.gov.by