This campaign is now closed.Belarus: Stop the attacks on the unions - free jailed union activists now

We współpracy ze Stowarzyszeniem Salidarnast, które działa na rzecz odrodzenia niezależnego ruchu związkowego na Białorusi oraz Białoruskim Kongresem Demokratycznych Związków Zawodowych (BKDP).

Po nielegalnych wyborach w 2020 roku reżim Łukaszenki nasilił represje wobec niezależnych związków zawodowych. W kwietniu 2022 r. władze przypuściły na pełną skalę atak na wszystkie niezależne związki, aresztując przywódców i działaczy. Obecnie co najmniej 23 związkowców jest zatrzymanych lub ograniczonych na wolności, 8 związkowców odbywa kary pozbawienia wolności, 2 przebywa w areszcie domowym, a pozostali oczekują na rozprawy sądowe. Tymczasem w lipcu Sąd Najwyższy siłą rozwiązał Białoruski Kongres Demokratycznych Związków Zawodowych (BKDP) i 4 główne związki zawodowe, ponieważ władze nazwały niezależne związki „ekstremistami” i „zachodnimi agentami”, zaangażowanymi w kampanie zniesławiające z jasnym przesłaniem, że każdemu kto jest powiązany z BKDP i jego oddziałami, grozi ściganie. Ponadto, kilku działaczom ruchu strajkowego grozi wieloletnie więzienie za „zdradę państwa”. W przypadku wszystkich tych naruszeń Międzynarodowych Standardów Pracy Rada Administracyjna Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) rozpoczęła proces, który doprowadzi do nałożenia dalszych sankcji na rząd Białorusi. Żądamy wycofania zarzutów i natychmiastowego uwolnienia wszystkich działaczy oraz zaprzestania ścigania niezależnych działaczy związkowych na Białorusi. Opowiadamy się stanowczo za przywróceniem niezależnych demokratycznych związków na Białorusi. Żądamy wycofania zarzutów i natychmiastowego uwolnienia wszystkich działaczy oraz zaprzestania ścigania niezależnych działaczy związkowych na Białorusi. Opowiadamy się stanowczo za przywróceniem niezależnych demokratycznych związków na Białorusi. Żądamy wycofania zarzutów i natychmiastowego uwolnienia wszystkich działaczy oraz zaprzestania ścigania niezależnych działaczy związkowych na Białorusi. Opowiadamy się stanowczo za przywróceniem niezależnych demokratycznych związków na Białorusi.
Twoja wiadomość zostanie wysłana do następujących adresatów:
zaidarnast@gmail.com, belarus.geneva@mfa.gov.by, germany@mfa.gov.by, china@mfa.gov.by, france@mfa.gov.by, italy@mfa.gov.by, japan@mfa.gov.by, norway@mfa.gov.by, netherlands@mfa.gov.by, usa@mfa.gov.by, uk.london@mfa.gov.by, sweden@mfa.gov.by