This campaign is now closed.China: bevrijd gevangen genomen arbeidsrechtenactivisten die recht op vrijheid van vereniging uitoefenen

In partnership with the Hong Kong Confederation of Trade Unions, the only independent and democratic trade union federation on Chinese soil, and Globalization Monitor, a Hong Kong-based NGO that monitors the adverse effects of capitalist globalization on workers and the environment.

Werknemers in China hebben al lang geen vrijheid van vereniging en geen recht om onafhankelijke vakbonden op te richten. Volgens de arbeidswetten in China, heeft de All-China Federation of Trade Unions (ACFTU), die feitelijk ondergeschikt is aan de Communistische Partij, wettelijke autoriteit over alle vakbonden, inclusief vakbonden opgericht door werknemers zelf. Juridisch goedgekeurde vakbonden zijn zelden onafhankelijk georganiseerd en gericht op de belangen van werknemers, waardoor deze hun toevlucht nemen tot het oprichten van hun eigen vakbond om arbeidsconflicten en klachten op te lossen.

In de zomer van 2018 werden arbeiders van Jasic Technology, een fabriek van lasapparatuur in Zuid-China, door het bedrijf ontslagen wegens het oprichten van hun eigen vakbond en later strafrechtelijk aangehouden door de overheid op beschuldiging van "Het bijeenbrengen van een menigte om de sociale orde te verstoren". Tot op de dag van vandaag zijn meer dan 40 mensen nog steeds in hechtenis, waaronder werknemersvertegenwoordigers, studentenondersteuners, gemeenschapscentrum en NGO-personeel.

In januari 2019 is een aantal arbeidsrechtenverdedigers van verschillende NGO's op het gebied van arbeid ook strafrechtelijk aangehouden. Het is duidelijk dat de Chinese regering op grote schaal arbeidsactivisten die het fundamentele recht op vrijheid van vereniging en meningsuiting uitoefenen onderdrukt met dwangmiddelen zoals willekeurige opsluitingen en daardoor arbeidsrechten op flagrante wijze schendt.

De confederatie van vakverenigingen in Hongkong ( HKCTU) en Globalization Monitor (GM) eist hierbij dat de Chinese regering de aanklachten laat vallen tegen alle arbeiders, arbeidsactivisten en hun aanhangers die strafrechtelijk worden vastgehouden vanwege het uitoefenen van hun fundamentele recht op vrijheid van vereniging, om een ​​eind te maken aan de repressie tegen alle arbeidsrechtenactivisten en onafhankelijke vakbondsactiviteiten en om ervoor te zorgen dat de wetten de IAO-grondbeginselen van vrijheid van vereniging respecteren.
Uw bericht wordt naar het volgende e-mail adres verzonden:
content@mail.gov.cn