Tato kampan je nyní uzavrená.Čína: Propusťte uvězněné aktivisty bojující za pracovní práva a uplatňující právo na svobodu sdružování

Ve spolupráci s Hongkongskou odborovou konfederací, jedinou nezávislou a demokratickou odborovou federací na území Číny, a s hongkongskou neziskovou organizací Globalization Monitor monitorující nepříznivé dopady kapitalistické globalizace na pracující a životní prostředí.

Pracující v Číně jsou již dlouho zbaveni svého práva na svobodu sdružování a na organizování se v nezávislých odborech. Podle čínského zákoníku práce má zákonnou pravomoc řídit veškeré odborové organizace, včetně zřizování základních odborových organizací, Celočínská federace odborů, která je fakticky podřízena Komunistické straně. Zákonně schválené odbory jsou jen výjimečně organizovány nezávisle a ve shodě se zájmy pracujících, a proto je mnoho z nich nuceno se během případů pracovních sporů a stížností spoléhat na své vlastní síly a organizační schopnosti.
Zaměstnanci továrny společnosti Jasic Technology na jihu Číny, vyrábějící svářecké vybavení, byli v létě 2018 vyhozeni za organizování svých vlastních odborů a později byli úřady zadrženi na základě obvinění z „organizování shromáždění za účelem narušování společenského pořádku“. Dodnes je více než 40 lidí stále ve vazbě, včetně zástupců pracujících, studentských podporovatelů a zaměstnanců komunitního centra a neziskové organizace.
V lednu 2019 bylo zadrženo několik dlouholetých obhájců pracovních práv z neziskových organizací zabývající se právy pracujících. Čínská vláda očividně ve velkém potlačuje aktivisty, kteří uplatňují svá základní práva na svobodu sdružování a projevu, a svévolným uvězněním a používáním donucovacích prostředků proti nim porušuje pracovní práva.
Hongkongská odborová konfederace a nezisková organizace Globalization Monitor tímto žádají čínskou vládu, aby propustila všechny pracovníky, aktivisty a jejich podporovatele, kteří byli zadrženi za uplatňování svých základních práv na svobodu sdružování, stáhla obvinění proti nim a ukončila represe proti všem aktivistům za pracovní práva a proti aktivitám nezávislých odborů. Dále aby zaručila, že její právní řád bude dodržovat základní zásadu Mezinárodní organizace práce, tedy právo na svobodu sdružovaní.
Vaše zpráva bude odeslána na následující e-mailové adresy:
content@mail.gov.cn