Sarado na ang kampanyang ito.Tsina: Pakawalan ang mga Nakulong na Aktibista ng mga Karapatang Paggawa na Gumagamit ng kanilang mga Karapatan sa Malayang Pakikisapi

In partnership with the Hong Kong Confederation of Trade Unions, the only independent and democratic trade union federation on Chinese soil, and Globalization Monitor, a Hong Kong-based NGO that monitors the adverse effects of capitalist globalization on workers and the environment.

Matagal nang tinanggalan ang mga manggagawa sa Tsina ng kanilang kalayaan sa pakikisapi at ang karapatang mag-organisa ng mga independyenteng unyon ng manggagawa. Ayon sa batas ng paggawa sa Tsina, ang All-China Federation of Trade Unions (ACFTU), na isang subordinate na Partido Komunista, ay may awtoridad sa batas na mamamahala sa lahat ng mga unyon ng manggagawa, kabilang ang pagtatatag ng mga pundamental na unyon ng manggagawa. Sa gayon, ang mga unyon ng mga manggagawa na inaprobahan ayon sa batas ay bihirang ma-organisa nang independiyente at alinsunod sa interes ng mga manggagawa, na pinipilit ang maraming manggagawa na gamitin ang sarili nilang paraan ng pag-organisa sa mga kaso ng mga pagtatalo at karaingan sa paggawa.

Sa tag-araw ng 2018, ang mga manggagawa mula sa Jasic Technology, isang pabrika ng welding equipment sa Southern China, ay sinisante ng kumpanya dahil sa pag-oorganisa ng kanilang sariling unyon at sa kalaunan ay nadetensya ng mga opisyal ng gobyerno sa mga bintang na "Pagtitipon ng Karamihan upang Guluhin ang Panlipunang Kaayusan". Sa ngayon, higit sa 40 katao ang nasa ilalim ng kriminal na detensyon, kasama na ang mga kinatawan ng manggagawa, mga estudyanteng sumusuporta, mga kawani ng NGO at ng mga community centre.

Noong Enero 2019, ang ilang mga matagal nang tagapagtanggol ng karapatan sa pagtatrabaho mula sa iba't ibang mga NGO sa paggawa ay pinailalim din sa kriminal na detesyon. Malinaw na ang Pamahalaang Tsino ay malawakang pinipigilan ang mga aktibistang manggagawa na nagsasagawa ng kanilang mga pangunahing karapatan sa mga kalayaan ng kapisanan at pagpapahayag, at ang naturang mga arbitrary detention ay maliwanag na paglabag sa mga karapatan sa paggawa.

Ang Confederation of Trade Unions ng Hong Kong ( HKCTU) at Globalization Monitor (GM) sa pamamagitan nito ay hinihiling na pawalan at ibagsak ng mga Pamahalaang Tsino ang mga akusasyon laban sa lahat ng manggagawa, mga aktibista sa paggawa, at kanilang mga tagasuporta na nadetensya dahil sa paggamit ng kanilang mga pangunahing karapatan sa kalayaan sa pakikisapi, upang wakasan ang panunupil laban sa lahat ng mga aktibista sa karapatan ng manggagawa, ang panunupil ng independiyenteng aktibidad ng unyon ng manggagawa, at upang matiyak na ang mga batas nito ay sumusunod sa mga pangunahing prinsipyo ng kalayaan ng asosasyon ng ILO.
Ipapadala ang mensahe mo sa mga sumusunod na email addresses:
content@mail.gov.cn