This campaign is now closed.Kina: Frige fängslade arbetsrättsaktivister som utövar sina rättigheter till föreningsfrihet

I samarbete med Hong Kong Confederation of Trade Unions, den enda oberoende och demokratiska fackföreningsfederationen på Kinesisk jord, och Globalization Monitor, en Hong Kong baserad NGO som övervakar de negativa effekterna av kapitalistisk globalisering på arbetstagare och miljö.

Arbetare i Kina har länge varit berövade sina rättigheter till att bilda föreningar och sin rätt att organisera oberoende fackföreningar. Enligt arbetsrättslagar i Kina har All-China Federation of Trade Unions (ACFTU),
vilken är underordnad kommunistpartiet och är en lagstadgad myndighet för att styra alla fackföreningar, inklusive skapandet av fackföreningar på gräsrotsnivå. Således organiseras lagligt godkända fackföreningar sällan oberoende och i enlighet med arbetarnas intressen, vilket tvingar många arbetstagare att tillgripa egna medel för att själva organisera sig i fall av arbetskonflikter och missförhållanden.

Sommaren 2018 avskedades arbetstagare från Jasic Technology, en tillverkningsanläggning för svetsutrustning i södra Kina, av sitt företag, för att de organiserat sin egen fackförening och de blev senare frihetsberövade av statliga tjänstemän, anklagade för att ha "Samlat en folkmassa för att störa den allmänna ordningen". Fortfarande idag är över 40 personer frihetsberövade, inklusive arbetstagarrepresentanter, student supportrar, personal från gemenskapscentrum och frivilligorganisationer.

I Januari 2019, fängslades ett antal långvariga arbetarrätts försvarare från olika arbetsorganisationers frivilligorganisationer. Uppenbarligen underkuvar den kinesiska regeringen allvarligt arbetsmarknadsaktivister som utövar sina grundläggande rättigheter till föreningsfrihet och att uttrycka sig, med tvångsmedel och godtyckliga frihetsberövanden och kränkningar av arbetstagarnas rättigheter.

Hong Kongs förbund av fackföreningar (HKCTU) and Globaliseringsövervakare (GM) begär härmed att den Kinesiska regeringen släpper de frihetsberövade och lägger ner anklagelserna mot alla arbetare, arbetsrättsaktivister och deras supportrar som är frihetsberövade för att ha utövat sina grundläggande rättigheter till föreningsfrihet, att upphöra med förtryck mot alla arbetsrättsaktivister och oberoende facklig verksamhet, samt se till att lagarna följer ILO:s grundläggande principer om föreningsfrihet.
Ditt meddelande skickas till följande e-postadresser:
content@mail.gov.cn