This campaign is now closed.Polska: Przywrócić do pracy działaczy związkowych zwolnionych przez Castoramę Polska.

We współpracy z UNI Commerce, częścią UNI Global Union, federacji reprezentującej ponad 20 milionów pracowników w ponad 150 krajach, głównie zatrudnionych w sektorze usług. UNI Commerce jest jednym z sektorów UNI Global Union, który reprezentuje ponad 160 związków zawodowych i ponad 4 miliony pracowników zatrudnionych w handlu detalicznym i hurtowym.

UNI Commerce zachęca związki zawodowe i pracowników na całym świecie do przekonywania Castoramy, aby przywróciła do pracy 10 działaczy związkowych w Polsce.

Castorama to marka Kingfisher PLC, brytyjskiej firmy międzynarodowej zajmującej się remontami domów, która zatrudnia 12 000 pracowników w 80 sklepach w Polsce. NSZZ „Solidarnosc” w Castorama Polska, związek afiliowany UNI Commerce, prowadził kampanię pozyskiwania członków w tej firmie.

Pracodawca zintensyfikował swoje działania antyzwiązkowe od września 2018 r., a ostatnio zwolnił dyscyplinarnie z pracy wszystkich 10 liderów związkowych w Castorama Polska, w tym Wojciecha Kasprzyka, przewodniczącego Związku Zawodowego „Solidarność” w Castorama Polska! Pracodawca starał się usprawiedliwić zwolnienia działaczy „prowadzeniem działań na szkodę firmy” i „niszczeniem wizerunku pracodawcy”. Jednak oni po prostu korzystali z platform internetowych i mediów społecznościowych, aby pomagać pracownikom i organizować ich. Chcieli także wyrazić swoje opinie na temat wrogiego podejścia pracodawcy do związków zawodowych i unikania przezeń dialogu społecznego.

Na pewno związek zawodowy i pracownicy walczą!

Międzynarodowa solidarność może wzmocnić pracowników Castoramy w Polsce w tej walce i skłonić pracodawcę do zmiany swojej decyzji.

Możesz wesprzeć pracowników Castoramy w Polsce, wysyłając wiadomość do dyrektora generalnego firmy i lokalnego zarządu.
Twoja wiadomość zostanie wysłana do następujących adresatów:
corpcomms@kingfisher.com, sebastien.krysiak@castorama.pl, slawomir.rogowiec@castorama.pl, solidaritywithcastoramaworkers@gmail.com