This campaign is now closed.Polonya: Castorama'da işten atılan sendika liderleri işe iade edilsin

Bu kampanya, 150'den fazla ülkede, ağırlıkla hizmetler sektöründe çalışan 20 milyondan fazla işçiyi temsil eden UNI Küresel Sendika bünyesindeki UNI Ticaret İşçileri Departmanı ile işbirliği içinde yürütülmektedir. UNI Ticaret İşçileri Departmanı 160'dan fazla sendika ile perakende ve toptan ticaret sektöründe çalışan 4 milyondan fazla işçiyi temsil etmektedir.

UNI Ticaret İşçileri Departmanı, sendikalara ve işçilere, Polonya'da işten çıkarılan 10 sendika aktivistinin işe geri alınması için Castaroma'ya çağrıda bulunmaya davet etmektedir. Castorama, İngiltere merkezli çok uluslu bir şirket olan Kingfisher PLC'nin markalarından biridir. Castorama, Polonya'da 80 mağazada 12.000 işçi çalıştırmaktadır. UNI Ticaret İşçileri Departmanı üyesi NSZZ Solidarnosc Sendikası, bu şirkette çalışan işçilere yönelik bir örgütlenme kampanyası başlatmıştır. İşveren, 2018 yılı Eylül ayından itibaren sendika karşıtı faaliyetlerini yoğunlaştırmış ve geçtiğimiz günlerde -aralarında Solidarnosc'a bağlı Castorama İşçileri Sendikası'nın başkanı olan Wojciech Kasprzyk'in de bulunduğu- 10 sendika aktivistini işten çıkarmıştır. İşveren, bu işten çıkarmaları, "şirketin aleyhine faaliyet yürütme" ve "işverenin imajını zedeleme" gibi gerekçelerle meşrulaştırmaya çalışmaktadır. Oysa ki asıl neden, bu sendika aktivistlerinin işçilere yardımcı olmak ve işçileri örgütlemek üzere sosyal medyayı ve interneti aktif olarak kullanmalarıdır. İşten çıkarılan işçiler, işverenin sendikalaşmaya karşı düşmanca tutumu ve sosyal diyalogdan kaçınması ile ilgili de görüşlerini paylaşmıştır. Sendika ve işçiler işten atmalara karşı mücadele etmektedir. Uluslararası dayanışma, Polonya'daki Castorama işçilerinin mücadelesini güçlendireceği gibi işverenin kararını değiştirmesini de sağlayabilir. Şirketin CEO'suna ve şirketin yerel yönetimine bir mesaj göndererek, Polonya'daki Castorama işçilerini destekleyebilirsiniz.
Mesajınız aşağıdaki e-posta adreslerine gönderilecek
corpcomms@kingfisher.com, sebastien.krysiak@castorama.pl, slawomir.rogowiec@castorama.pl, solidaritywithcastoramaworkers@gmail.com