This campaign is now closed.Algeria: Uwolnić Ramziego Dardara, działacza związkowego uwięzionego za sfabrykowane oskarżenia o terroryzm

  
In partnership with IndustriALL, PSI, and the IUF.


Od wielu lat niezależne związki zawodowe w Algierii, domagające się praw i uznania, spotykają się z represjami, które teraz nasiliły się wraz z pojawieniem się masowego ruchu na rzecz demokracji Hirak. Masowe zwolnienia liderów i członków związkowych, biura związkowe zamknięte i opieczętowane przez policję, nękanie i więzienie składają się na trwające represje, które weszły w nową i niebezpieczną fazę. 30 czerwca algierska policja aresztowała przywódcę związków zawodowych Ramziego Dardara, mechanika samochodowego i wybranego przywódcę Union Algérienne des Industries (UAI), która reprezentuje nieformalnych pracowników sektora przemysłowego i jest stowarzyszona z niezależną konfederacją COSYFOP. Dardar jest oskarżany o terroryzm i podkopywanie morale armii i jedności narodowej poprzez swoje publikacje na portalach społecznościowych. Światowe związki IndustriALL, PSI i IUF wezwały MOP do interwencji i zażądały, aby rząd uwolnił Dardara i wycofał wszystkie zarzuty przeciwko niemu. Algierski rząd zareagował przeniesieniem Dardara do bloku więziennego dla skazanych na śmierć. Data rozprawy nie została jeszcze ustalona. Alarmujące doniesienia wskazują, że jego zdrowie fizyczne i psychiczne pogarsza się. Wzywamy rząd Algierii do natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia Ramziego Dardara i pełnego poszanowania praw związkowych i demokratycznych określonych w międzynarodowych standardach, w tym w konwencjach MOP.
Twoja wiadomość zostanie wysłana do następujących adresatów:
President@el-mouradia.dz, contact@mjustice.dz, contact@mission-algeria.ch, consulat-algerie@consulat-algerie.ch, secretariat@consulatalgerie.be