This campaign is now closed.Jordanien: Ny regering slår ner på lärarnas rättigheter

I samarbete med Education International, en global fackföreningsfederation av 384 föreningar i 178 länder och områden. Representerande 32,5 miljoner lärare och andra anställda inom utbildning, och International Trade Union Confederation, som representerar 200 miljoner arbetare i 163 länder och områden, och har 332 nationella medlemsförbund.

Education International (EI) ber arbetare och fackföreningspersoner att uppmana de jordanska myndigheterna att omedelbart upphöra med att trakassera ledarna för den jordanska lärarföreningen och hota dess existens. Den 31 december godkände Amman Magistrate-domstolen upplösningen av föreningen och kvarhållandet av alla tretton styrelseledamöter i lärarnas fackförening under ett år. Upplösningen är olaglig och utgår från en felaktig tolkning av lagbestämmelserna. Domen mot styrelseledamöterna är också orättvis eftersom de förhindrades att lägga fram bevis mot anklagelserna. De fängslade fackliga ledarna har släppts mot borgen tills JTA-styrelsen överklagar det rättsliga beslutet. Skriv under ett meddelande för att begära att de grundläggande rättigheterna för lärare och utbildningsarbetare i Jordanien utövas.
Ditt meddelande skickas till följande e-postadresser:
info@pm.gov.jo, moecs@moe.gov.jo, info@mol.gov.jo, Jordan.embassy@skynet.be