ეს კამპანია დასრულდა.იორდანია: ახალი მთავრობის მხრიდან პედაგოგების უფლებების შეზღუდვა

Education International, თან (გლობალური კავშირის ფედერაცია რომელიც მოიცავს 384 ასოციაციას და კავშირს 178 ქვეყანასა და ტერიტორიაზე და რომელიც წარმოადგენს 32,5 მილიონ პედაგოგსა და განათლების სფეროს სხვა თანამშრომელს) და პროფკავშირების საერთაშორისო კონფედერაციასთან (რომელიც წარმოადგენს 200 მილიონ მუშაკს 163 ქვეყანასა და ტერიტორიაზე და ყავს 332 ეროვნული წევრი ორგანიზაცია) თანამშრომლობით.

Education International (EI) მოუწოდებს მუშაკებსა და პროფკავშირელებს, მოუწოდონ იორდანიის ხელისუფლებას, რომ დაუყოვნებლივ შეწყვიტონ იორდანიის მასწავლებელთა ასოციაციის ლიდერების შევიწროება და მათი სიცოცხლისათვის საფრთხის შექმნა. 31 დეკემბერს, ამანის მაგისტრატის სასამართლომ დაუშვა ასოციაციის დაშლა და მასწავლებელთა ასოციაციის საბჭოს სამივე წევრის ერთი წლით დაკავება. აღნიშნული დაშლა უკანონოა და გამომდინარეობს სამართლებრივი დებულებების არასათანადო ინტერპრეტაციიდან. საბჭოს წევრების მიმართ სასჯელი ასევე უსამართლოა, რადგან მათ ხელი შეუშალეს ბრალდების წინააღმდეგ მტკიცებულებების წარდგენის პროცესს. დაკავებული პროფკავშირების ლიდერები გაათავისუფლეს გირაოთი, ვიდრე ებრაული სატელეგრაფო საააგენტოს საბჭო არ გაასაჩივრებს სასამართლოს გადაწყვეტილებას. ხელი მოაწერეთ შეტყობინებას, რომ მოითხოვოთ იორდანიის პედაგოგებისა და განათლების მუშაკების ძირითადი უფლებები სრული დაცვა.
თქვენი შეტყობინება გაიგზავნება შემდეგ ელექტრონულ მისამართებზე :
info@pm.gov.jo, moecs@moe.gov.jo, info@mol.gov.jo, Jordan.embassy@skynet.be