This campaign is now closed.Ürdün: Yeni hükümet öğretmen haklarını tehdit ediyor

Bu kampanya 178 ülkeden ve bölgeden 384 sendika ve derneği ve 32.5 milyon öğretmeni ve diğer eğitim emekçilerini temsil eden Eğitim Enternasyonali Education International, ve 163 ülkeden 200 milyon işçiyi temsil eden ITUC International Trade Union Confederation ile birlikte düzenlenmektedir.

Eğitim Enternasyonali (EI), Ürdünlü yetkililere Ürdün Öğretmenler Sendikası’na (TJA) yönelik baskı ve tehditlere derhal son verme çağrısı yaptı.

31 Aralık'ta Amman Sulh Ceza Mahkemesi sendikanın feshine karar verdi ve 13 yönetim kurulu üyesi 1 yıl hapis cezasına çaptırıldı.
Söz konusu fesih kararı hukuk dışıdır ve yasal hükümlerin yanlış yorumlanmasından kaynaklanmaktadır. Yönetim kurulu üyelerine verilen cezalar da hukuk dışıdır. Çünkü sanıkların kendilerini savunma hakları ve karşı delil sunmaları engellenmiştir.
Tutuklu sendika liderleri itiraz üzerine kefaletle serbest bırakıldılar.

Ürdün'deki öğretmenlerin ve tüm eğitim emekçilerinin temel haklarını kullanabilmeleri için imza kampanyasına katılın.
Mesajınız aşağıdaki e-posta adreslerine gönderilecek
info@pm.gov.jo, moecs@moe.gov.jo, info@mol.gov.jo, Jordan.embassy@skynet.be