Jordan: Chính phủ mới đàn áp các quyền của giáo viên

Hợp tác với Education International, liên đoàn công đoàn toàn cầu gồm 384 hiệp hội và công đoàn tại 178 quốc gia và vùng lãnh thổ, đại diện cho 32,5 triệu giáo viên và các nhân viên giáo dục khác, và Liên Đoàn Công Đoàn Quốc tế, đại diện cho 200 triệu công nhân tại 163 quốc gia và vùng lãnh thổ và có 332 chi nhánh quốc gia.

Tổ chức Education International (EI) kêu gọi những người lao động và đoàn viên thúc đẩy các nhà chức trách Jordan ngừng ngay hành động quấy rối các nhà lãnh đạo của Hiệp Hội Nhà Giáo Jordan và hành động đe dọa sự tồn tại của nó.

Vào ngày 31 Tháng 12, Tòa Án Thẩm Phán Amman đã cho phép giải thể hiệp hội và giam giữ tất cả mười ba thành viên hội đồng nhà giáo trong vòng một năm.

Việc ép buộc giải thể này là bất hợp pháp và được tiến hành thông qua những lý giải không đúng với các quy định pháp luật. Bản án chống lại các thành viên hội đồng quản trị cũng không công bằng vì họ đã bị ngăn cản trong việc đưa ra bằng chứng chống lại các cáo buộc.
Các nhà lãnh đạo công đoàn bị giam giữ đã được tại ngoại cho đến khi Hội đồng JTA kháng cáo quyết định tư pháp.

Hãy ký một lời nhắn gửi để yêu cầu chính phủ Jordan thực hiện đầy đủ các quyền cơ bản của giáo viên và nhân viên giáo dục.


Xin bạn giúp đỡ! Xin bạn điền tên và địa chỉ email, thì bạn nhấn "Gủi thư" ở cuối trang.

Tên:
[phải điền]
Địa chỉ email:
[phải điền]
Tên của công đoàn của bạn:
Nước của bạn:
Xin bạn viết dưới đây - hoặc dùng thư có sẵn


Stop spam!
Gõ số 4705 vô đây:

Cám ơn bạn


Nếu bạn muốn mai mốt nhận thư về những chiến dịch khác thì xin bấm vào ô này

Yes:
No:Thư của bạn sẽ dược gửi dến địa chỉ email này:
info@pm.gov.jo, moecs@moe.gov.jo, info@mol.gov.jo, Jordan.embassy@skynet.be