This campaign is now closed.Jordania: Nowy rząd zwalczający prawa nauczycieli

We współpracy z Education International, globalną federacją związkową 384 stowarzyszeń i związków w 178 krajach i terytoriach, reprezentującą 32,5 miliona nauczycieli i innych pracowników edukacyjnych, oraz Międzynarodową Konfederacją Związków Zawodowych, która reprezentuje 200 milionów pracowników w 163 krajach i ``terytoriach 332 filie krajowe.

Education International (EI) wzywa pracowników i związkowców, by wezwali jordańskie władze do natychmiastowego zaprzestania nękania przywódców jordańskiego stowarzyszenia nauczycieli i zagrażania jego
istnieniu.

31 grudnia Sąd Miejski w Ammanie nakazał na rozwiązanie stowarzyszenia i zatrzymanie wszystkich trzynastu członków rady nauczycielskiej na rok. Wyrok na członków zarządu jest również niesprawiedliwy, ponieważ uniemożliwiono im przedstawienie dowodów przeciwko zarzutom.

Zatrzymani przywódcy związkowi zostali zwolnieni za kaucją do czasu odwołania się przez Zarząd JTA od decyzji sądu.

Podpisz przesłanie w celu zwrócenia się o pełne korzystanie z praw podstawowych nauczycieli i pracowników oświaty w Jordanii.
Twoja wiadomość zostanie wysłana do następujących adresatów:
info@pm.gov.jo, moecs@moe.gov.jo, info@mol.gov.jo, Jordan.embassy@skynet.be