Kampanjen er avsluttet.Thailand: Fagforeningsledere fengslet, bøtelagt for krav om sikkerhet

I partnerskap med den Internasjonale Transportarbeiderføderasjonen ITF, en global fagorganisasjon med 690 tilsluttede fagforbund som representerer 19,7 millioner transportarbeidere i 153 land

Jernbaneansattes forbund i Thailand - SRUT - organiserte en landsomfattende kampanje etter en stor togulykke 5. oktober 2009 ved Khao Tao-stasjonen, der syv ble drept og mange alvorlig skadd. En granskningskommisjon konkluderte med at hovedårsaken til ulykken var dårlig vedlikehold av lokomotivet. Togføreren ble avskjediget og fengslet fordi han hadde ført et utrygt lokomotiv, og jernbaneselskapet og togføreren måtte betale erstatning til de etterlatte.

Seks ledere i SRUTs lokalavdeling i Hat Yai ble sagt opp og det ble startet rettssaker mot syv personer i den nasjonale ledelsen i forbundet. I tillegg ble ytterligere syv sagt opp i 2011. Disse urettferdige oppsigelsene førte til flere kampanjer som krevde at alle fagforeningslederne skulle få tilbake jobbene sine.Etter klager fra ITF og ITUC konkluderte ILO med at den eneste forbrytelsen de fengslede fagforeningslederne hadde gjort, var å påpeke de utrygge arbeidsforholdene ved jernbanen i Thailand.

I 2014 fikk 13 tillitsvalgte tilbake jobbene, men bare seks fikk etterbetalt lønn. I mars i fjor dømte Arbeidsretten i Thailand syv fagforeningsledere til å betale skadeserstatninger på ca 7 millioner norske kroner. Det vil ta de syv minst ti år å klare å betale denne enorme boten, og vil ødelegge framtida for dem og familiene deres.

Vi krever at alle krav overfor fagforeningslederne droppes og at de får etterbetalt lønn og pensjon.
Meldingen din vil bli sendt til følgende e-postadresser:
spmwebsite@thaigov.go.th, webmaster@mol.mail.go.th, webmastermot@mot.go.th, webmaster.srt@railway.co.th, srutthailand@gmail.com, itfthaincc@gmail.com