Kampanjen er avsluttet.Jordan: Ny arbeidslov må anerkjenne arbeidstakerrettigheter!

I partnerskap med International Trade Union Confederation, som representerer 207 millioner arbeidstakere i 163 land, og Solidarity Center, den største USA-baserte organisasjonen som jobber med arbeidstakerrettigheter internasjonalt.

Lovene i Jordan har lenge begrenset arbeideres rett til å fagorganisere seg og forhandle kollektivt. For eksempel forbys det store antallet migrantarbeidere å danne egne fagforeninger, fagforeninger er bare tillatt i noen sektorer og det er bare lov å ha én fagforening per sektor. Den siste begrensningen har gjort det særlig vanskelig å etablere nye fagforeninger. ILO har mange ganger kritisert disse begrensningene og andre sider ved jordansk arbeidslovgivning.

Myndighetene arbeider nå med nye lovtillegg som ikke bare unngår å rette opp i problemene, men som faktisk innfører nye restriksjoner. Lovtilleggene har gått gjennom i Representantenes Hus og kommer snart opp til behanbdling i Senatet.

Både ITUC og ILO har sendt henstillinger om hvordan lovtilleggene er i strid med internasjonal arbeidslovgivning, men regjeringen har til nå ignorert dette.

Den jordanske regjeringen trenger å høre fra alle oss arbeidstakere over hele verden -- om at den må sørge for at lovene er i overensstemmelse med grunnleggende faglige rettigheter, inkludert retten til å fagorganisere seg der man selv vil, ikke gjøre lovene enda verre!
Meldingen din vil bli sendt til følgende e-postadresser:
Omarrazzaz@yahoo.com, Sawsanmajali@gmail.com, Firas.adwan@representatives.jo, nabeeha32000@yahoo.com, fahed.alfayez@pm.gov.jo, minister@mol.gov.jo