Sarado na ang kampanyang ito.Jordan: Ang bagong batas sa paggawa ay dapat kilalanin ang mga karapatan ng manggagawa

In partnership with the International Trade Union Confederation, representing 207 million workers in 163 countries and territories and the Solidarity Center, the largest U.S.-based international worker rights organization.

Matagal nang pinaghihigpitan ng batas sa paggawa ng Jordan ang mga karapatan ng mga manggagawa na gamitin ang kanilang karapatan sa malayang pagtitipon, upang mag-organisa at makipag-ayos ng kolektibo. Kasama sa mga limitasyon na ito ang pagbabawal sa mga migranteng manggagawa (isang mahalagang bahagi ng trabahador ng Jordan) na bumuo ng kanilang sariling mga unyon, na nagpapahintulot sa mga unyon sa 17 sektor lamang na itinakda ng pamahalaan at paglilimita ng isang unyon lang sa bawat sektor, bukod sa iba pa. Ang huli sa partikular ay nagpahirap para sa mga bagong unyon na magrehistro at magsagawa ng mga aktibidad sa bayan. Ang ILO ay paulit-ulit na tinuligsa ang mga ito at iba pang aspeto ng batas sa paggawa.

Ang lehislatura ng Jordan ngayon ay isinasaalang-alang ang mga susog sa batas sa paggawa na hindi lamang nabigo upang ayusin ang mga matagal ng problema ngunit sa halip ay nagpataw pa ng mga bagong paghihigpit. Ang mga susog ay naipasa na sa House of Representatives at pagdedebatihan na sa lalong madaling panahon ng Senado. Ang parehong ITUC at ang ILO ay nagpadala ng detalyadong mga memo na nagpapakilala kung paanong nilalabag ng mga susog ang pandaigdigang batas sa paggawa, ngunit hanggang ngayon ay ipinagwalang-bahala ng gobyerno ang mga rekomendasyong ito. Ang pamahalaang Jordanian ay kailangang marinig mula sa mga manggagawa sa buong mundo na dapat nitong tiyakin na ang mga batas nito ay sumusunod sa mga pangunahing karapatang manggagawa na alinsunod sa ILO, kabilang ang malayang pagtitipon, at hindi gawin itong mas masahol.
Ipapadala ang mensahe mo sa mga sumusunod na email addresses:
Omarrazzaz@yahoo.com, Sawsanmajali@gmail.com, Firas.adwan@representatives.jo, nabeeha32000@yahoo.com, fahed.alfayez@pm.gov.jo, minister@mol.gov.jo