This campaign is now closed.Ürdün: Yeni iş kanunu işçi haklarını tanımalı!

163 ülkeden 207 milyon işçiyi temsil eden Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC), ve ABD merkezli uluslararası işçi hakları örgütü Solidarity Center’ın desteğiyle


Ürdün’de İş Kanunu uzun süredir işçilerin örgütlenme özgürlüğü ve toplu görüşme gibi haklarını kullanmalarını engelliyor. Bu engellemeler, Ürdün işgücünün belirgin bir bölümünü oluşturan göçmen işçilerin kendi sendikalarını kurmalarını yasaklamayı da içeriyor. Mevcut yasalar sadece hükümet tarafından belirlenmiş 17 işkolundaki sendikalara izin veriyor. Her işkolunda yalnızca tek bir sendikaya müsaade ediliyor. Bu düzenlemeler özellikle yeni sendikaların tescil edilmesini ve faaliyet yürütmelerini zorlaştırıyor. ILO, bu durumu ve yasanın diğer yönlerini defalarca eleştirdi.
Ürdün hükümeti şimdi iş kanununda bazı değişiklikler yapmaya hazırlanıyor, ancak bu değişiklikler uzun süredir devam eden sorunları çözmeye yetmeyeceği gibi yeni kısıtlamalara yol açacak. Düzenlemeler, Temsilciler Meclisi’nden geçti ve yakında Senato’da tartışılacak. Hem ITUC hem de ILO, değişikliklerin uluslararası sözleşmeleri ihlal ettiğine dair detaylı raporlarını hükümete iletti. Ancak tüm uyarılar göz ardı edildi.
Ürdün hükümeti, uluslararası işçi hareketinin sesine kulak vermeli, yasayı kötüleştirmekten vazgeçmelidir. Aksine yasanın örgütlenme özgürlüğü başta olmak üzere ILO’nun temel işçi haklarına uygun hale gelmesini sağlamalıdır.
Mesajınız aşağıdaki e-posta adreslerine gönderilecek
Omarrazzaz@yahoo.com, Sawsanmajali@gmail.com, Firas.adwan@representatives.jo, nabeeha32000@yahoo.com, fahed.alfayez@pm.gov.jo, minister@mol.gov.jo