This campaign is now closed.Jordanië: nieuwe arbeidswetgeving moet werknemersrechten erkennen

In partnership with the International Trade Union Confederation, representing 207 million workers in 163 countries and territories and the Solidarity Center, the largest U.S.-based international worker rights organization.

Het Jordaanse arbeidsrecht heeft de rechten van werknemers om hun recht op vrijheid van vereniging uit te oefenen, zich te organiseren en collectief te onderhandelen, lange tijd beperkt. Deze beperkingen omvatten o.a. het verbod voor arbeidsmigranten (een aanzienlijk deel van de Jordaanse beroepsbevolking) om hun eigen vakbonden te vormen, het toestaan ​​van vakbonden in slechts 17 door de overheid vastgestelde sectoren en het toestaan van slechts één vakbond per sector. Vooral dat laatste aspect heeft het voor nieuwe bonden moeilijk gemaakt om een voet aan de grond te krijgen. De ILO heeft hierop en op andere aspecten van de arbeidswetgeving herhaaldelijk kritiek geuit.

De Jordaanse wetgever overweegt nu wijzigingen in de arbeidswetgeving die deze oude problemen niet zullen oplossen, maar die in feite ook nieuwe beperkingen gaan opleveren. De amendementen zijn aangenomen door de Volksvertegenwoordiging en zullen binnenkort door de Senaat worden besproken. Zowel de ITUC als de IAO hebben uitgebreide memo's gestuurd waarin wordt aangegeven hoe deze wijzigingen internationale arbeidswetgeving schenden, maar de regering heeft tot nu toe deze aanbevelingen genegeerd.

De Jordaanse overheid moet van werknemers wereldwijd te horen krijgen dat zij moet zorgen dat de wetten voldoen aan de fundamentele arbeidsrechten van de ILO, waaronder de vrijheid van vereniging, en ze niet nog slechter moet maken.
Uw bericht wordt naar het volgende e-mail adres verzonden:
Omarrazzaz@yahoo.com, Sawsanmajali@gmail.com, Firas.adwan@representatives.jo, nabeeha32000@yahoo.com, fahed.alfayez@pm.gov.jo, minister@mol.gov.jo